« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Valná hromada Honebního společenstva Doubravice-Němčice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

valná hromada Honebního společenstva Doubravice-Němčice.pdf (54.75 kB)
POZVÁNKA na valnou hromadu Honebního společenstva Doubravice - Němčice,se sídlem Doubravice 13,387 01 Volyně,ICO 01487230 <.>
<br> Podle 5 69 odst.2 Zákona o myslivosti č.449/2001 Sb.svolávám valnou hromadu Honebního společenstva Doubravice - Němčice v termínu 11.12.2022 od 14.00 do budovy bývalé školy (sál obecního úřadu) v Němčicích <.>
<br> _
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Volba návrhové a mandátově komise,zapisovatele,ověřovatelů zápisu a sčítačů hlasů
<br> 3) Zpráva o finančním hospodaření
<br> 4) Volba honebního starosty,místostarosty a členů volebního výboru
<br> 5) Pronájem honitby
<br> 6) Přenesení působnosti valné hromady podle zákona 449/2001 Sb.5 21,odstavce 1 písmeno c) na honební výbor
<br> 7) Diskuse 8) Usnesení 9) Závěr HONEBNÍ spoučgnswo DOUBHAVICE - NEMClCE 387 O1 VOLYNE uč: 01437230 XXXXXX XXXXXX *?.<.> /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.í lámala předseda HS Doubravice — Němčice Vyvěšeno dne: 153147022- 42 42 107,1
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/5784193

Meta

Pronájem   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz