« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Zasedání zastupitelstva - pozvánka na 23.11.2022 a odkaz na online přenos

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - POZVÁNKA.pdf
Obec SRBSKO
<br> K Závěrce 16,267 18 Srbsko,www.obecsrbsko.cz
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
v souladu s § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) svolávám zasedání
<br> Zastupitelstva obce Srbsko:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Termín konání: 23.listopadu 2022 od 18 hodin
<br> Místo konání: sál Kulturního domu Srbsko
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh programu:
<br>
<br> 1.Zahájení,jmenování zapisovatele a ověřovatelů <.>
<br> 2.Program zasedání <.>
<br> 3.Smlouva o spolupráci se Středočeským krajem – cyklostezka <.>
<br> 4.Smlouva o zimní údržbě komunikací s p.Habětínem <.>
<br> 5.Smlouva se Psím útulkem Bouchalka <.>
<br> 6.Rozpočtové opatření a stanovení limitu pro starostu obce <.>
<br> 7.Nařízení č.1/2022,kterým se vymezují oblasti obce Srbsko,které lze užít ke stání
<br> silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy <.>
<br> 8.Vyhlášení grantů <.>
<br> 9.Určení zástupce obce v rámci DMO Berounsko <.>
<br> 10.Jmenování povodňové komise a krizového štábu <.>
<br> 11.Jmenování zástupce školské rady <.>
<br> 12.Různé <.>
<br> 13.Diskuze <.>
<br> 14.Závěr <.>
<br>
<br>
<br> V Srbsku dne 14.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.11.2022

Načteno

edesky.cz/d/5783704

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz