« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - SOT - návrh rozpočtu 2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOT - návrh rozpočtu 2023.pdf
Svazek obcí T necko' lČo 68999666 Návrh rozpočtu roku 2023 KEO41.10.s UR027 Par tul 3633 3113 6409 2L4L 6/,09 2749 Akce N+z+Uz ZJ }úzev i!ávth toz#ru Poznámka 2 300 000,00 200,00 1200,00 P iimy PÍ|my z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maietku PÍÍjmy z tlrok (část) ostatnÍ p íjmy z vlos fnančnÍho majetku Rekapitulace rozpočtu dle poIožkov ch t Íd: T Ída 1: Dailové p íjmy Tlída 2: Nedaiiové piííjmy T ída 3: Kapitálové píjmy T ída 4: Pnjaté dotace Rozpočet schválil: Dne: 0,00 1400,00 2 300 000,00 0,00 Ll3 Svazek obcí T necko,lČo 68999666 Návrh rozpočtu roku 2023 KEO4 1.10.5 UR027 XXX XXX Akce N+z+Uz ZJ |!ázu }Évrhrozpča Poznámka ls XXX,XX 400,00 12 000,00 s 000,00 200 000,00 2 000,00 V daie 'Vídb.olp,' 6409 ilo9 6409 6409 6409 6409 5021 5038 5163 5168 5169 s362 ostatní osobnÍ v daje Povinné pojistné na Úrazové pojištěnÍ SluŽby peněžních tlstav Zprac.XXX a sluŽby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních sluŽeb Platby daní a poplatk stáÚrímu rozpočtu Rekapitulace rozpočtu dle položkov ch t Íd T ída 5: BěŽné v daje T ída 6: Kapitálové v daje Rozpočet schválil: Dne: 234400,00 0,00 213 Svazek obcí T necko,lČo 68999666 Návrh rozpočtu roku 2023 KEO4 1.10.5 UR027 PolPar Akce N+z+Uz ZJ |,lázev Mvrhrozpču Pozn&nl

Načteno

edesky.cz/d/5783135


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz