« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Návrh rozpočtu DSO Ladův kraj na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Ladův kraj,svazek obcí NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023 IČO: 70899088 Masarykovo nám.83,Říčany
<br> Rekapitulace - celkový objem rozpočtu na rok 2023:
<br> TŽ Název třídy položky Návrh rozpočtu 2023
<br> 2 Nedaňové příjmy 101 100,00
<br> 4 Přijaté transfery 1 975 000,00
<br> 5 Běžné výdaje 6 396 100,00
<br> 8 Financování 4 320 000,00
<br> Celkem příjmy 2 076 100,00
<br> Celkem výdaje 6 396 100,00 Celkem financování (volné prostředky na bankovních
<br> účetech z minulých let) 4 320 000,00
<br> Celkem saldo P-V -4 320 000,00
<br> Celkem saldo 0,00
<br> Závaznými ukazateli pro rozpočet 2023 jsou:
<br> Závazný ukazatel č.1 - Platy a podobné výdaje Za'vazný ukazatel č.2 - Běžné provozní výdaje Závazný ukazatel č.3 - Výdaje na akce Závazný ukazatel č.4 - Rozpočtová rezerva
<br> Příloha návrhu rozpočtu:
<br> Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2023
<br> Návrh rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a na úředních deskách členských obcí <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 7.12.2022 nebo ústně na zasedání Valné hromady dne 8.12.2022,kde bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> v Říčanech dne 21.11.2022
<br> Zpracovali: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXXX,tajemnice svazku obcí XXXXX XXXXX,MěÚ v Říčanech,odbor finanční
<br> Tomas,„.„mmwm Frydl
<br> Ladův kraj,svazek obcí,IČO 70899088
<br> Masarykovo nám.83,251 01 Říčany
<br> Příloha k návrhu rozpočtu
<br> Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2023:
<br> rozpočtová skladba.popis návrh rozpočtu
<br> XXX XXX ORJ ORG Rozpočtové příjmy XXXX Vstupní a členské příspěvky X 975 000,00 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží 10 000,00 2141 2133 Příjmy z pronájmu 1 000,00 2141 2321 Příjmy z darů 10 000,00 2141 2324 12 2 Příspěvek od SMO na projekt "Zefektivnění služeb veřejné správy" 80 100,00 Rozpočtové příjmy celkem ' 2 076 100,00
<br> Rozpočtové výdaje 2141 5011 Mzdy zaměstnanců 750 000,00 2141 5011 12 2 Mzdy zaměstnanců - příspěvek od SMO 58 800,00 2141 5031 Sociální pojištění 280 000,00 2141 5031 12 2 ...

Načteno

edesky.cz/d/5783041

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz