« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Návrh rozpočtu na rok 2023 ZŠ a MŠ Lipová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2023 ZŠ a MŠ Lipová
Základní škola a mateřská škola Lipová,okres Cheb
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> od rodičů od rodičů škola v od rodičů
<br> platba stravného.rodiče - plaxba stravného: rodiče - ZŠ
<br> J XXXXX revize nářadí v tělocvičně lntemet ostamí
<br> j—dotace Ostaní neinv.přijaté dotace ' dotace — ONIV DVPP
<br> materiálové náklady,hry,pomůcky ostatní služby 'E L kE M
<br> materiálové náklady
<br> ostatní služby
<br> škola v přírodě,výlet akce —
<br> materiál,pomůcky
<br> LKEM
<br> materiálové náldady opravy,údn'ba cestovné poštovné,telefon,internet,ostatní služby účetnictví/mzdy (SCH-EKONOM,s.r.o.) pojištěni měsmavatele,zpo drobný hmomý majetek do 40000,- Kč sociální náklady bankovní poplatky - úroky materiál — pořízeno z daru údržba - rezervní fond
<br> opravy,údržba,ostamí služby vybavení kuchyň
<br> LKEM
<br> j — domu ONIV.DVPP tvorba FKSP 2% hrubé mzdy zaměstnanců
<br> Projednáno a schváleno Starostou dne.Projednáno Školskou radou dne :
<br> Kč 450 000 00 20 000 00 0 04) 20 000 00 490
<br> 28 000 00 28
<br> 30 000 00 30
<br> 20 000 00 20
<br> 03 000,00
<br> 85 000_00
<br> 30 000 00 208
<br> 32 000 00 l 800 00 Z 040 ()()
<br> 36
<br> 020 500.00
<br> 25 000,00 5 000,00 30
<br> 60 000,01) 20 000,00 50 000,00
<br> 130
<br> l 0 00000 3 000 00 13
<br> 85 000,00 1 1 000,00 28 000,00
<br> 104 440,00 84 00000 25 00000 24 000.00
<br> 5 000.00 8 000,00
<br> 374
<br> 10 000,00
<br> 2 000_00
<br> 218 000 ()() 230
<br> l 8 ()()O 00 18
<br> l 7 000 00 17
<br> 90 000,00
<br> 73 940,00 3 0% 980,00 1 249 580 00 5 110
<br> 5 922 0.00
<br> O 00 0.00 000 O 00
<br> 0,00 0,00 O 00
<br> 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0 00
<br> 0.00
<br> () 00
<br> 0,00 0,00
<br> Vyvěšeno.013-1" 2-02?-
<br> Sqm uto
<br> V Lipové,dne 21_ listopadu 2022 Mgr.Michaela Lámemva'

Načteno

edesky.cz/d/5782753


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz