« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Usnesení z 2. VZ ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 2. VZ ZO.docx (17.11 kB)
Souhrn usnesení z 2.VZ zastupitelstva obce,konaného dne 21.11.2022
Zastupitelstvo schvaluje: Usnesení č.1/2VZ/2022 – Schválení programu Zastupitelé schvalují navržený program
Usnesení č.2/2VZ/2022 – Nový jednací řád zastupitelstva obce Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje nový Jednací řád zastupitelstva obce Úholičky,kterým se ruší Jednací řád schválený usnesením ze dne 13.12.2010,doplněný v článku 4,bodu 4 o „Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové,výbory a občané“ <.>
<br> Usnesení č.3/2VZ/2022 – Nákup 1/16 pozemku lesa parc.č.552/2 v k.ú.Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje nákup 1/16 pozemku lesa parc.č.552/2 v k.ú.Úholičky od XXXX XXXXXXXXX Táborského,bytem Vítězná XXXX,XXXXX Kladno za cenu 8 378 Kč <.>
<br> Usnesení č.4/2VZ/2022 – Přijetí dotace od Středočeského kraje z fondu obnovy venkova
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje z programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 811 000 Kč <.>
<br> Usnesení č.5/2VZ/2022 – Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Zastupitelstvo schvaluje Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu,kterou se současně ruší Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu ze dne 5.11.2012 <.>
<br> Usnesení č.6/2VZ/2022 Záměr prodeje obecního majetku,pozemků parc.č.451/33 a 451/34
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje obecního majetku,pozemků parc.č.451/33 a 451/34 oddělených dle GP č.704/56/2021 schváleného KÚ pro Středočeský kraj,KP Praha západ pod č.PGP- 2191/2021-210 z pozemku parc.č.454/1,který je ve vlastnictví obce <.>
<br> Usnesení č.7/2VZ/2022 Úprava portfolia v rámci J a T banky
Zastupitelstvo schvaluje převod finančních prostředků z vyplacených dluhopisů ve výši 18 mil.Kč na termínovaný vklad (1D vklad za 5%) u J a T banky <.>
<br> Usnesení č.8/2VZ/2022 Odměna pro člena zastupitelstva obce 2018-2022
Zastupitelstvo schvaluje odměnu ve vý...

Načteno

edesky.cz/d/5782715

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz