« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Návrh rozpočtu DSO Údolí Vltavy na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu Údolí 2023.pdf (648.2 kB)
NÁVRH ROZPOČTU 2023 Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy
<br> SCHVÁLENÝ odhad plnění k Pňímv ROZPOČET 2022 31.12.2022 návrh 2023 název ODPA položka 2022 plnění 2023 neinvestiční dotace od obcí 4221 396 000,00 371 480,00 397 000,00 příjmy z úroků 5310 2141 2 000,00 480,00 1 000,00 celkem 398 000,00 371 960,00 398 000,00 VÝDAJE
<br> schvalený odhad plnění
<br> název ODPA položka rozpočet 2022 k 31.12.2022 částka ostatní osobní výdaje 3639 5021 100 000,00 43 000,00 100 000,00 pojistné na soc.aabezpečení 3639 5031 5 000,00 0,00 5 000,00 pojistné na zdrav.poj.3639 5032 6 000,00 0,00 6 000,00 zákonné pojištění odpovědnosti 3639 5038 400,00 400,00 400,00 DDHM (drobný majetek) 3639 5137 40 000,00 0,00 40 000,00 spotřební materiál 3639 5139 40 000,00 0,00 40 000,00 PHM (pohonné hmoty) 3639 5156 5 000,00 0,00 5 000,00 poštovné 3639 5161 2 000,00 0,00 2 000,00 školení 3639 5167 5 600,00 0,00 5 600,00 nákup služeb 3639 5169 180 000,00 0,00 180 000,00 cestovné 3639 5173 2 000,00 0,00 2 000,00 pohoštění 3639 5175 5 000,00 0,00 5 000,00 rezervy [nespecifikované] 3639 5901 5 000,00 0,00 5 000,00 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6310 5362 500,00 0,00 500,00 služby peněžních ústavů 6310 5163 1 500,00 1 100,00 1 500,00 celkem 398 000,00 44 500,00 398 000,00
<br> vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> sejmuto dne:
<br> Rozpočtový výhled na roky 2024,2025,2026 Dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy
<br> rozpočtový výhled
<br> PŘÍJMY
<br> název ODPA položka 2024 2025 2026 neinvestiční dotace od obcí 4221 397 000,00 397 000,00 397 000,00 příjmy z úroků 6310 2141 1 000,00 1 000,00 1 000,00 celkem 398 000,00 398 000,00 398 000,00 VÝDAJE
<br> název ODPA položka 2024 2025 2026
<br> ostatní osobní výdaje 3639 5021 100 000,00 100 000,00 100 000,00 pojistné na soc.zabezpečení 3639 5031 5 000,00 5 000,00 5 000,00 pojistné na zdravpoj.3639 5032 6 000,00 6 000,00 6 000,00 zákonné pojištění odpovědnosti 3639 5038 400,00 400,00 400,00 DDHM (drobný majetek) 3639 ...

Načteno

edesky.cz/d/5782714


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz