« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Záměr obce prodat pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha záměru.pdf (194.92 kB)
28/2
<br> 586 594 465 G_ 28/1 388 1 | 27
<br> 25
<br> 494—2466 2,00 2,00
<br> 152
<br> 'm 45U83 451/34 u
<br> 494—2450
<br> max
<br> 1 494—2506
<br> [! El
<br> 5 195 494—2501
<br> Wu
<br> 454/1
<br> 21/7
<br> 521/1
<br> 373/1
<br> 1 747734.10 103413888 2 747734.07 1034152.74 3 74773555 103416518 4 74773820 103418146 5 74773436 103419263 494-2486 74773610 103413891 494—2506 74773210 103413885
záměr prodeje pozemků.pdf (236.3 kB)
Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10,252 64 Úholičky
<br> okres Praha - západ tel.220930641
<br> Zveřejnění záměru obce prodat pozemek podle & 39,zákona č.128/2000 Sb <.>,zákona 0 obcích
<br> Záměrem obce Úholičky je prodat obecní pozemky p.č.451/33 a 451/34 v k.u Úholičky,oddělené GP c 704/56/2021,schváleným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,pracoviště Praha- -západ pod čj.PGP— 2191/2021 -210 z pozemku parc.č.454/1.Pozemky jsou zapsané v KN na LV 10 001 pro k.ú.Úholičky,obec Úholičky a nachází se v ulici U Studny,mezi RD čp.29 a 290 (zrekonstruovaný RD čp.18) <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX starostka obce Úholičky
<br> \: v : v r - ; - ' “.vyveseno na uredm fyzmke & elektronlcke desce: c 3 41 23 2 Z <.>
<br> sejmuto: 01.1?.% 2,2 <,>
<br> IČO : 00 64 07 27 Bankovní spojení: 0388046389/0800 Česká spořitelna,a.s <.>

Načteno

edesky.cz/d/5782713

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz