« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - Vyhlášení výběrového řízení - referent obecního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení (124.98 kB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení pro účely výběrového řízení
<br> na pozici „referent obecního úřadu“ Já,níže podepsaná Titul,jméno.prijmeni:.<.>.<.>.<.>.Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Adresa místa trvalého pobytu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.tímto prohlašují <,>
<br> že v souladu s ustanovením & 5 zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti pro výběrové řízení na výše uvedené služební místo a jejich přílohách,které tímto poskytuji obci Havraň pro jejich další zpracování <.>
<br> Souhlasím s tím,že výběrová komise může použít veřejné zdroje k ověření údajů o mé osobě; Čestné prohlašuji,že proti mé osobě nebyío zahájeno trestní stíhání;
<br> Čestné prohlašuji,že jsem v mnou dokíádaných dokumentech uvedl pravdivé,přesné a úplné údaje,že splňují všechny požadavky předpokládané právním řádem pro danou pracovní pozici a že se
<br> zastupováním státu nedostanu do střetu zájmu veřejného se zájmy osobními <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Podpis:
Příloha č.1 - Přihláška k výběrovému řízení (103.2 kB)
Přihláška k výběrovému řízení
<br> na místo: referent obecního úřadu
<br> Jméno,příjmení,titul:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum a místo narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Státní příslušnost:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Místo trvalého pobytu uchazečky:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(pokud je to nutné i adresa.kam se zasílá korespondence).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Telefonní spojení,e-mailová adresa uchazeče/uchazečky:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Datum a podpis uchazečky:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Přiiohy:
<br>.Strukturovaný profesní životopis.Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.Originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzděláni
<br>.Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášeni
<br> Podpis uchazečky:
Výběrové řízení (504.49 kB)
*
<br> OBEC HAVRAN
<br> Obec Havraň,č.p.11,43501 Havraň zastoupené starostou obce v souladu se
<br> zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územně samosprávných celků a v souladu se
<br> zákonem č.262í2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění VÝHLAŠUJE VEŘEJNOU VÝzvu (VÝBĚROVÉ Řízení).na pracovní pozici
<br> referent obecního úřadu
<br> Místo výkonu práce: Havraň,č.p.11
<br> Pracovní poměr: na dobu určitou 12 měsíců (zkušební doba 3 měsíce) <,>
<br> možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
<br> Předpokládaný termín nástupu: leden 2023 Pracovní úvazek: plný Platové podmínky: nástup 8.platová třída dle zákona č.341/2017 Sb <.>,o
<br> Bonusy:
<br> platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (příloha č.1),platový stupeň dle uznané délky praxe
<br> zvýšení platové třídy se zvýšením kvalifikace (absolvování kurzů),osobní ohodnocení se zvyšováním kvalifikace
<br> Obecná charakteristika druhu práce a pracovní pozice:
<br> zajišt'uje,organizuje administrativní práce sekretariátu starosty,vyřizuje dle pokynů jeho korespondenci <,>
<br> zajišt'uje a poskytuje informační servis a přípravu podkladů pro zastupitelstvo,vyhotovuje a eviduje zápisy a usneseni zjednání zastupitelstva obce <,>
<br> zveřejňuje & eviduje právní předpisy,listiny a ostatní oznámení na úřední desce a elektronické úřední desce <,>
<br> zajišt'uje a spravuje elektronické podpisy pro potřeby obce Havraň <,>
<br> zajišt'uje agendy a úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů,usnesení vlády a usnesení zastupitelstva obce <,>
<br> vede evidenci projednávání a vyřízení peticí,stížností,oznámení a podnětů,agendu vyhlášek a nařízení obce,právních předpisů a vnitřních předpisů,smluv a dotací <,>
<br> zajišt'uje činnost na úseku poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsahu stanoveném obecnímu úřadu <,>
<br> organizačně zajišt'uje pracovní akce pořádané starostou obce <,>
<br> komunikuje s poskytovateli dotací (EU,OP,ministerstvo,kraj,nad...

Načteno

edesky.cz/d/5782699

Meta

Nabídka zaměstnání   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz