« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV-odpady.pdf [0,22 MB]
OBEC TĚŠETICE Zastupitelstvo obce Těšetice Obecně závazná vyhláška obce Těšetice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Těšetice se na svém zasedání dne 22.listopadu 2022 usnesením č.1.7.usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení (1) Obec Těšetice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Těšetice.1
<br> Čl.2 Poplatník (1) Poplatníkem poplatku jez: a) fyzická osoba přihlášená v obcí3 nebo b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br> 15 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br> 25 10e zákona o místních poplatcích
<br> 3 Za přihlášení fyzické osoby se podle 5 16c zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
<br> b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
<br> 1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
<br> 2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
<br> 3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,nebo
<br> 4.kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince po...

Načteno

edesky.cz/d/5782578

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz