« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument189_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument189_2022.pdf
Statutární město Ostrava.<.> <.>,<.> ",Městský obvod Ostrava-Jih Vyber ove rízenl úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.36/2022
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor výstavby a životního prostředí
<br> s náplní práce: referent územního plánování a stavebního řádu - zaměstnanec zajišt'uje zejména výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu,například ve věcech umístění,povolení,kolaudace a odstranění stavby,včetně poradenské a konzultační činností
<br> Platová třída: 9 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 21 710,- Kč — 31 820,- Kč (podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s s 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,vše ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení nebo dohodou
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a.jméno,příjmení,titul
<br> b.datum a místo narození
<br> o.státní příslušnost
<br> d.místo trvalého pobytu
<br> e.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana f.datum a podpis zájemce
<br> Příhláškou se rozumí samostatný doklad,nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise,osobním dotazníku apod <.>
<br> K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
<br> ' životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
<br> - výpis z evidence Rejstříku...

Načteno

edesky.cz/d/5782477

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz