« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 195/2022 - Město Třešť, Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Třešť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

195/2022 - Město Třešť, Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Třešť
ď
1—
<br> POZVAN KA
na
<br> 2.zasedání
Zastupitelstva města Třešť <,>
<br> které se bude konat
<br> v pondělí 28.listopadu 2022 od 17,30 hod <.>
v sále Kulturního domu Třešť <,>
<br> Fialková 1,Třešť
<br> Program:
<br> 1— Zahájení (17,30 hod.)
2 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Třešť (17,40 hod.)
3 - Informace k činnosti Rady města Třešť vč.rozpočtových opatření (17,45 hod.)
<br> Záležitosti odboru rozvoje a správy majetku města (17,55 hod.)
4 - Prodej pozemku par.č.2614/8 v k.ú.Třešť,MBM Realitní s.r.o <.>
5 - Nabídka bezúplatného převodu pozemku par.č.2095/8 v k.ú.Třešť na Město Třešť
<br> Záležitosti tajemníka úřadu (18,05 hod.)
6 - Pracovně právní vztah Města Třešť a člena Zastupitelstva města Třešť
<br> Záležitosti starosty města (18,10 hod.)
7 - informace o investičních akcích - rozpracovanost,plnění
<br> 8 - Diskuze (18,20 hod.)
9—Závěr (18,30 hod.)
<br> Ing.Vladislav Hynk,v.r <.>
<br> starosta města
<br> Vyvěšeno: 21.11.2022
<br> Sejmuto:
<br> ěstský Úřad TřeM
sprá vní odbor
589
<br> -J

Načteno

edesky.cz/d/5782098

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz