« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 194/2022 - Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek, Návrh rozpočtu na rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023- Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek,ičo: 60816180
<br> Součet za Para 6330
<br> 6399 5362 Ost.finanční operace/Platby XXXX a poplatků SR
<br> Součet za Para XXXX
<br> 0,00
<br> S 200 000,00
<br> S 200 000,00
<br> Výdaje celkem 35 198 000,00
<br> saldo: příjmy.výdaje -9200000,00
<br> Financování rozpočtu SR 2022,UR 2022 a skutečnost k 31.10.2022 a návrh na rok 2023 (V Kč)
<br> Pam Pol SR 2022
<br> 0000 8115 Změny stavu kr.prostřed.na účtech mimo OSFA
<br> 0000 8123 Dlouhodobé přijaté půjč.p <.>
<br> 0000 8124 Uhrazené splátky di.přij.půjČ.p <.>
<br> 0000 8901 Oper.z peněz.úČtŮ organ.bez chr.P a V
<br> Součet za Para 0000
<br> Text -
0,00
<br> 11000000,00
-1800 0000O
<br> 0,00
<br> 9 200 000,00
<br> 21.11.2022
06.12.2022
<br> UR 2022_Skutečnost 10/2022 Návrh rrnpočtu 202,3
<br> 0,00 -3370 803,67 2 895400,00
<br> 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00
<br> -1800000,00 -713 828,60 -2 162200,00
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 9 200 000,00 6 915 367,73 733 200,00
<br> 21.11.2022
06.12.2022
<br> Příjmy rozpočtu SR 2022,UR 2022 a skutečnost k 31.10.2022 a návrh na rok 2023 (v KČ
)
<br> XXXX XXX Text SR XXX
X UR XXXX Skutečnesť XXXXXXX Návrh mtpoČtu 2023
<br> 3722 2132 Přĺjmy z pronájmu ost.nem.věcí - skládka,hala 25 9
90 500,00 27526500,00 27 526 694,15 112300,00
<br> 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věci - kog.jednotka 670
0,00 6700,00 6 761,48 7 000,00
<br> 3722 2212 Příjem sankčních plateb
0,00 0,00 1102000,00 0,00
<br> Součet za Para 3722 25 997 200,00 27 683
200,00 28 635 455,63 119 300,00
<br> 6310 2141 Příjmy z üvěr.finanč.operacijPřijmy z úroků 8
00,00 800,00 1 950,03 1 000,00
<br> Součet za Para 6310 800,00
800,00 1 950,03 1 000,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0
<,> 00 10 000,00 1 510 000,00 0,00
<br> Součet za Pam 6330 0,00 10
000,00 1 510 000,00 0,00
<br> O 4121 Členské příspěvky Od obci 0,00
0,00- 0,00 602500,00
<br> Součet za Pol 4121 0,00
0,00 0,00 502 500,00
<br> Příjmy celkem ZS 998 000,00 27 544 0
00,00 30 147...
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026.pdf
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2024 - 2026
DSO - Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
IČO: 60818180
<br> výdaje celkem
ztoho běžné výdaje
<br> kapitálové výdaje
<br> SALDO: příjmy - výdaje
<br> třída 5
<br> 2024
<br> třída 6 O
<br> Financování celkem třída 8
z toho krátkodobé přijaté půjčky ( +) O O O
uhrazené splátky krát.přij.půjček ( -) O O O
dlouhodobé přijaté půjčky ( ÷) O O O
uhrazené splátky dlouh.přij.půjček (-) 8124 -2 187 200 -2 212 400 -2 238 000
změna stavu krát.prostředku na účtu 8115 2 903 500 2 956 100 009 000
<br> Dlouhodobý úvěr ve výši 11 mil.Kč.Sdružení začalo úvěr splácet v 7/2022 <,>
Splátka úvěru činí 188 742,49 Kč (jistina + úroky) měsíčně <.>
Pcsední pátka v 612027 hude činľi 138 742.18 Kč (jistina + úroky) <.>
<br> Městský uřad Trest
správníodbor ĺÁ
389 l4TřQI ĺ7“jY
<br> /
<br> poslední splátka bude v 6/2027 <.>
<br> 2025
příjmy celkem 633 700 636 300 639 000
z toho daňové příjmy třída 1 O O O
<br> nedaňové příjmy třída 2 131 200 133 800 136 500
kapitálové příjmy třída 3 O O O
přijaté dotace třída 4 502 500 502 500 502 500
<br> I 350 000 I 380 000 I
I 350000 1 380000 1
<br> 410 000
<br> O
410 000
<br> O
<br> -716300 -743700 -771000
<br> Vyvěšeno:
Sejm uto:
Podpis a razítko obce:
<br> 21.11.2022
06.12.2022
<br> Zveřejněno v elektronické podobě: 21.11.2022
Sejmuto 06.12.2022
<br> Podpis a razítko obce:

Načteno

edesky.cz/d/5782097

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz