« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 192/2022 - Město Třešť, Návrh č. 25/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

192/2022 - Město Třešť, Návrh č. 25/2022
Návrh č.25/2022
<br> na využití nemovitosti v majetku nebo užívání Města Třeště ze dne 21.11.2022
<br> Město Třešt‘ — odbor rozvoje a správy majetku
zveřejiuje záměr
<br> nájmu:
<br> nebytových prostor v 1.NP budovy Revoluční 1298/4,Třešt‘,na pozemku
pai-.Č.70/12 v k.ú.Třešt‘,o celkové výměře cca 96 m2
<br> Závěr:
<br> Tento materiál byl zpracován v návaznosti na zákon č.l2812000 Sb.o obcích.Dle tohoto
zákona 39: prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit bmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce,obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,což nyní
činíme./ ĺ
<br> Zpracoval: V.Salus9LJ
<br> Zveřejněno: 2 t ‘Ii 2022
<br> Sejmuto:
<br> Útad Třet
správn[odboí
<br> 58 14 Třš /Y

Načteno

edesky.cz/d/5782095

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz