« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 04.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 04.11.2022
OBEC VELENICE
<br> ZÁPIS č.8/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice
<br> ze dne 04.listopadu 2022
<br> Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.<,>
ukončeno bylo v 19:10 hod <.>
Zasedání zahájil a řídil starosta obce XXXX XXXXXX <.>
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
Ze zasedání je pořizovám audiozáznam za účelem sepsání zápisu <.>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX <,>
XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXX
<br> Omluvení zastupitelé: X
<br> Neomluvení zastupitelé: X
<br> Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva,je
zastupitelstvo usnášeníschopné <.>
<br> 1.Schválení programu zasedání
<br> Předsedající přednesl oznámený program zasedání doplněný o bod 9 <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1.Schválení programu zasedání
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Řešení přestupkové agendy v obci Velenice - návrh na uzavření veřejnoprávní
<br> smlouvy s městem Česká Lípa
4.Úprava doby svícení veřejného osvětlení v nočních hodinách
5.Řešení odtoku vody u obecní cesty u penzionu Hubert
6.Ceník dřeva z obecního lesa
7.Rozpočtové opatření
8.Podmínky zimní údržby obecních cest
9.Příkazní smlouva o poskytování právních služeb
10.Různé
<br> Nebyl podán žádný další návrh na doplnění nebo změnu navrženého programu <.>
<br> Návrh usnesení č.65-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje navržený program zasedání <.>
<br> Zápis č.8/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 04.11.2022 v budově obecního úřadu <.>
Strana 1/6
<br>
<br> Hlasování:
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.65-2022 bylo přijato <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu
<br> Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: XXXX XXXXXX
Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli p.XXXXXXXX XXXXX,p.XXXXX XXXXXXX <.>
Žádný jiný návrh nebyl podán <.>
<br> Návrh usnesení č.66-2022
Zastupitelstvo obce Velenice schvaluje ověř...

Načteno

edesky.cz/d/5782025

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz