« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Veřejná vyhláška - oznámení společného jednání o Návrhu územního plánu Břežany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení společného jednání o Návrhu územního plánu Břežany
1
<br>
Mírové náměstí 1,341 01 Horažďovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br>
Naše čj.: MH/15941/2022
Spisová značka: MH/17325/2021/16/OVÚP/Da
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: dankova@muhorazdovice.cz
<br> Datum: 21.11.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení společného jednání o Návrhu územního plánu Břežany
<br> Městský úřad Horažďovice,odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) (dále jen „stavební zákon"),na základě schváleného Zadání územního plánu Břežany
pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona zpracování Návrhu územního plánu Břežany
(katastrální území Břežany).Zpracovatelem návrhu územního plánu je Atelier Design M.A.A.T <.>,s.r.o.<,>
Převrátilská 330/15,390 01 Tábor,Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS.(ČKA č.03311) <.>
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst.2 stavebního zákona oznamuje,že společné jednání
o návrhu územního plánu se koná dne
<br>
14.12.2022 (středa) ve 14 hodin
<br> se schůzkou pozvaných dotčených orgánů,Krajského úřadu Plzeňského kraje,Obce Břežany
a sousedních obcí v místnosti Městského úřadu Horažďovice II.patro,kancelář č.dveří 212 <.>
<br> Pořizovatel podle § 50 odst.2 stavebního zákona vyzývá dotčené orgány a krajský úřad,aby uplatnily
svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání.Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit
své připomínky.K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží <.>
Návrh územního plánu Břežany bude ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky
k nahlédnutí:
- na Městském úřadě v Horažďovicích,Odboru výstavby a územního plánování v úřední dny (pondělí
a středa 7:30 – 11:00 hod <.>,12:00 - 17:00 hod <.>,pátek 7:30 – 11:00 hod.),mimo úřední dny po předchozí
telefonické dohodě
- na Obecním úřadě v Břežanech
- na internetových stránkách Města Horažďovice: https://www.mesto-horazdovice.cz/mu...

Načteno

edesky.cz/d/5782020

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz