« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Informace o zasedání zastupitelstva obce Bílá dne 29. 11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zasedání ZO 29.11.2022.pdf (502.97 kB)
OBECNÍ ÚŘAD B Í L Á
Bílá 151,739 15 pošta Staré Hamry
<br>
<br>
I N F O R M A C E
o konání zasedání Zastupitelstva obce Bílá
<br>
Obecní úřad Bílá v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o konání zasedání
Zastupitelstva obce Bílá,svolaného starostou obce Ing.Tomášem Kubačákem v souladu
s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
Místo konání:
<br>
Obec Bílá – zasedací místnost obecního úřadu,Bílá č.p.151
<br> Doba konání:
<br>
29.11.2022 od 17:00
<br> Navržený
program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
3) Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
4) Zpráva starosty
5) Schválení Sazebníku úhrad za poskytování informace podle zákona
<br> č.106/1999 Sb <.>,zákon o svobodném přístupu k informacím,na rok
2023
<br> 6) Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku – Dům
s byty pro seniory Ostravice na rok 2023
<br> 7) Pronájem parkoviště – centrum,Mezivodí
8) Rozpočtové opatření č.10/2022
9) Plán zimní údržby na rok 2022 – 2024
10) Výběr dodavatele zimní údržby 2022 / 2023
11) Dodatek č.1 Smlouvy o pachtu,lyžařský areál Bílá JIH
12) Dohoda o spolupráci,parkoviště centrum
13) Různé
14) Diskuse
<br>
<br> V obci Bílá,dne 22.11.2022
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.11.2022
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
<br>
2022-11-22T17:26:22+0000
Ing.XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5781341

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz