« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2023 (5.22 MB)
OBEC KOZOJEDY,lČO 005?8410
<br> Návrh rozpočtu - závazně ukazatele,rok 2023
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Orgl vzestupně,Orgz vzestupně
<br> KEO4 1.105 UROZO
<br> Rozpočet _ závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona (1250/2000 80 <.>,o rozpočtových pravidlech územní
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> ch rozpočtů,ve znění
<br> PŘUMY Par Po! Nst Zdr Uz org2 Název Kč Z toho Bez paragrafu 3 213 170,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská 92 000,00 1031 Pěstební činnost 5 000,00 3512 Bytové hospodářství 66 000,00 3513 Nebytové hospodářství 72 000,00 3632 Pohřebnictví 1 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000.00 5171 Činnost místní spravy 1 500,00 5310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 500,00 PŘÍJMY celkem: 3 454 170'00 VÝDAJE Par Po! Ns! Zdr Uz orgZ Název Kč Z toho 1031 Pěstební činnost 154 100.00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10 000,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a l 020 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 165 000,00 3111 Mateřské školy 3 000,00 3113 Základní Školy 15 000,00 3314 Činnosti knihovnické ? 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních 290 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 22 000.00 3419 Ostatní sportovní činnost 53? 000.00 3512 Bytové hospodářství 1 864 100,00 3613 Nebytové hospodářství 252 000,00 3531 Veřejné osvětlení 190 000.00 3535 Územní plánování 100 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 520 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 179 000.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 253 904,00 5213 Krizová opatření 30 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 15 000,00 5112 Zastupitelstva obcí 564 000,00 5113 Volba prezidenta republiky 25 000,00 6171 činnost mistni spravy 2 550 500,00 5310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 10 000,00 5320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000.00 6399 Ostatní finanční operace 25 270,00 5402 Finanční vypořádání 22 295,00 VÝDAJE celkem: 9 954 170100 HNANCOVÁNÍ XXX XXX Ns? Zdr Uz orgz Název Kč Z toho
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5781044

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz