« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Návrh rozpočtu na r.2023 - příjmy, výdaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
obec Štěchovice
<br> Návrh rozpočtu na r.2023_výdaie
;chvál.rozp.2022 skutečnosl schvál.rozp.2023
<br> 1032t5169 1 000,00 0,00 1 000,00 náklady na lesy
<br> 2212t5021 1 200,00 0,00 3 000,00 rstatní osobnÍ výdaje
<br> 2212t5139 2 000,00 966,00 2 000,00 oosvp komunikací
<br> 2212t5156 8 000,00 5 800,00 10 000,00 pohonné hmoty - komunikace
<br> 2212t5171 8 000,00 10 165,70 300 000,00 )prava komunikací
<br> 2310t5139 60 000,00 0,00 200 000,00 materiál vodovod,vodojem
<br> 2310t5169 5 000,00 6 340,00 50 000,00 sluŽby,práce na vodov <.>,vrt
<br> 2310t5154 1 821,38 3 000,00 elektr.energie vodojem
<br> 2310t5171 3 000,00 5 682,00 600 000,00 opravy vodojemu,vodovod
<br> 2331t5169 3 000,00 0,00 5 000,00 rybník
3326t5154 6 395,00 7 000,00 elektr'energie kaplička
<br> 332615171 30 000,00 0,00 'l 10 000,00 oprava kapličky
<br> 334115192 540,00 540,00 540,00 ooplatek rozhlas
<br> 3613/5151 400,00 811,00 1 000,00 studená voda hospoda
<br> 361 3/51 54 5 000,00 7 294,00 12 000,00 el.energie hospoda
<br> 3613t5171 2 000,00 0,00 20 000,00 opravy aÚdržba hospoda
<br> 3613/5139 5 000,00 0,00 2 000,00 nákup materiálu hospoda
<br> 3399/51 39 2't 000,00 6 700,00 20 000,00 MDŽ,karneval,spor'hry,blah <.>
<br> 3399/5í 94 27 000,00 15 000,00 27 000,00 dárk.Balíčky,Mikuláš,smuteč.k
<br> 3421t5171 5 000,00 0,00 '105 000,00 opravy a ÚdrŽba dět.hřiště
<br> 3421t5169 60 000,00 7 853,00 10 000,00 sluŽby hřiště(revize.<.> )
<br> 3421t5139 100 000,00 103 000,00 10 000,00 nákup materiálu hřiště' písek
<br> 3631/5139 1 000,00 0,00 1 000,00 nákup materiálu veř.osvětlení
<br> 3631t5154 35 000,00 21 186,00 46 000,00 el.energie veř'osvětlení
<br> 3631t5171 1 100 000,00 1 091 000,00 1 000,00 opravy veř' osvětlení
<br> 372215169 210 000,00 187 000,00 250 000,00 svoz odpadu
<br> 3745t5011 0,00 0,00 platy VPP
<br> 374515021 180 000,00 82 000,00 120 000,00 odměna -úprava návsi (DPP)
<br> 374515031 0,00 0,00 SP VPP
<br> 5::::ll:
<br> 3745t5032 0,00 0,00 ZP VPP
3745t5137 25 000,00 23 710,00 30 000,00 křovinořez...

Načteno

edesky.cz/d/5781014

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz