« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r.2024-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
Návrh střednědobého uýhledu rozpočtu 2
<br> Příimy
2024 2025 2026
<br> daňové 2 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
ostatní 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Celkem 2 520 000,00 2 620 000,00 2 620 000,00
<br> Výdaje
běŽné výdaie 1 100 000,00 1 150 000,00 1 200 000,00
oprava komunikaci 't 500 000,00
rekonstr.vodovodu 2 500 000,00 1 500 000,00
Celkem 3 600 000,00 2 650 000,00 2700 000,00
<br> r.2024 předpokládaný schodek ve výši 1 08 0 000,- Kč bude vyrovnán zběŽným účtem
financovánítř.8' poloŽka 8115
<br> r.2025 předpokládaný schodek ve výši 30 000,- Kč bude vyrovná n s běŽným účtem
financovánítř.8,polo žka 8115
<br> r' 2026 - předpokládaný schodek ve výši 80 000,- Kč bude vyrovnán s běŽným účtem <.>
Financovánítř.8,poloŽka 8115
<br> Vwěšeno
Seimuto
<br> m/'1l lČ:N$lgdz I /" I
/

Načteno

edesky.cz/d/5781013


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz