« Najít podobné dokumenty

Obec Ústí (Jihlava) - Zápis z jednání ZO dne 10. 11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO dne 10. 11. 2022.pdf
Obec Ustí,Ustí 88,588 42 Větrný Jeníkov IČ: 09 286 796
<br> email: eu.osúCQvolnyxz
<br> telefon: 606 508 645
<br> Zápis zjednání zastupitelstva obce dne 10.11.2022
<br> Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno vsouladu s ustanovením & 92 zákona o obcích č,128/2000 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce.Jednání zastupitelstva řídil starosta obce.Na jeho návrh byl schválen následující program:
<br> 1.Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitešstva <.>
<br> 2.Nákup nových počítačů,tiskárny a mobilů pro potřeby obce <.>
<br> 3.Žádost o pronájem nebytových prostor ve VÚB Ústí <.>
<br> 4.Pronájem sálu ve VÚB České jezdecké federací,obiast Vysočina.5.Zimní údržba místních komunikací v majetku Obce Ústí <.>
<br> 6.Záležitosti obce-
<br> 7.Diskuse <.>
<br> 8 Závěr <.>
<br> Ověřovatelí zápisu byli zastupitelstvem určeni: p.Jaroslav Brambůšek a p.Wilian *?Vítek <.>
<br> K bodu 1:
<br> Členové zastupitelstva schválili návrh na vyplácení odměn ve stejné výši \! jaké byly odměny zastupitelům vypláceny doposud.& &
<br> Hlasovárš: pro návrh hlasovalo všech 9 členů zastupitelstva obce.K bodu 2:
<br> Čienové zastupiteístva na základě diskuse na jednání schválili nákup nového notebooku a počítače,včetně příslušenství,jedné barevné tiskárny a jedné SlM karty.Dále schválili,že obecní úřad bude starostovi obce hradit měsíčně,na základě jím předloženého vyúčtování,telefonní hovory uskutečněné pro obec <.>
<br> Hiasování: pro návrh hlasovalo všech 9 členů zastupitelstva
<br> Obec Ústí email: ou.usti(a),voh1y.cz telefon: 606 508 645
<br> K bodu 3:
<br> Občan obce pan _požádaj o pronájem další místnosti ve vue.Členové zastupitelstva schválili návrh na pronájem kanceláře po jejím vyklizení a zveřejnění záměru pronájmu majetku obce ve smyslu ust.š 39 zákcma o obcích <.>
<br> Hlasování: pro návrh hlasovalo všech 9 členů zastupitelstva.K bodu 4:
<br> Po projednání byla schválena žádost České jezdecké federace o krátkodobý pronájem sáiu včetně...

Načteno

edesky.cz/d/5780999

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústí (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz