« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceNávrh střednědobého výhledu obce Vrbčany na roky 2023 - 2025 471,0 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br>
<br> Návrh rozpočtového výhledu na léta 2023 – 2025
<br> Návrh rozpočtového výhledu
<br> Vše v tis.Kč Rok
<br> 2023 2024 2025
<br>
<br> Třída 1 Daňové příjmy 6 000 6 500 6 500
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 1 000 1 000 1 000
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 1 1 1
<br> Třída 4 Přijaté dotace (neinvestiční) 200 200 200
<br> Příjmy celkem 7 201 7 701 7 701
<br>
<br> Třída 5 Běžné výdaje (neinvestiční) 3 500 4 000 4 000
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje (investiční) 2 000 2 000 2 000
<br> Výdaje celkem 5 500 6 000 6 000
<br> Financování 1 701 1 701 1 701
<br> z toho:
<br> Změna stavu peněz na účtech -839 -839 -839
<br> splátka dlouhodobých úvěrů 1 032 1 032 1032
<br>
<br>
<br> Plánovaný stav fin.prostředků na účtech obce ke
konci roku
<br>
4 500 5 000 5 000
<br>
<br> Hodnoty jsou uvedeny v tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář k návrhu rozpočtového výhledu obce Vrbčany na období
<br> let 2023 – 2025
<br>
<br> Rozpočtový výhled vychází ze skutečného plnění rozpočtu z roku 2022 a výhledu plánovaných
<br> akcí <.>
<br> Příjmy obce jsou tvořeny:
<br> a) daňovými příjmy - které jsou rozhodující položkou a představují zhruba 80 % příjmů obce
<br> b) nedaňovými příjmy - které tvoří správní a místní poplatky,odměny za zpětný odběr a využití
<br> odpadu,příjmy z úroků,pronájem majetku,stočné apod <.>
<br> c) přijaté dotace - představují příjmy z jiných rozpočtů,státní správy,např.poskytování
<br> prostředků na výkon státní správy,volby,VPP,dotace ze státních fondů
<br> d) kapitálové příjmy - příjmy z prodeje majetku obce,např.pozemků
<br>
<br> Výdaje obce tvoří:
<br> a) běžné výdaje – neinvestiční nákupy,platy včetně odvodů,výdaje na opravu a údržbu
<br> majetku,výdaje na energie (elektrická energie),služby,nákup materiálu,výdaje na dopravní
<br> obslužnost apod <.>
<br> b) kapitálové výdaje – to jsou investiční výdaje (p...

Načteno

edesky.cz/d/5780897

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz