« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Návrh rozpočtu obce Vrbčany na rok 2023 305,4 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Návrh rozpočtu rok 2023
<br> 960 000,00
<br> 80 000,00
<br> 180 000,00
<br> 1 500 000,00
<br> 16 000,00
<br> 3 200 000,00
<br> 12 000,00
<br> 330 000,00
<br> 1 000,00
<br> 35 000,00
<br> 650 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 6 964 000,00
<br> 615 000,00
<br> 0,00
<br> 1 000,00
<br> 180 000,00
<br> 10 000,00
<br> 100 000,00
<br> 1 000,00
<br> 7 871 000,00
<br> Návrh rozpočtu r.2023
<br> 200 000,00
<br> 1 000 000,00
<br> 43 000,00
<br> 1 200 000,00
<br> 16 000,00
<br> 400 000,00
<br> 50 000,00
<br> 50 000,00
<br> 2 000,00
<br> 160 000,00
<br> 6 000,00
<br> 15 000,00
<br> 500 000,00
<br> 300 000,00
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
IČO
<br> 00235920
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vrbčany
<br> 25
<br> 280 02 Vrbčany
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet rok 2022 Skutečnost rok 2022
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 940 000,00 795 790,06
<br> 0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 40 000,00 67 245,74
<br> 0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 130 000,00 165 850,72
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 268 918,72
<br> 0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.60 000,00 14 060,00
<br> 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 600 000,00 2 820 299,13
<br> 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 11 000,00 12 000,00
<br> 0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 280 000,00 337 608,00
<br> 0000 1361 Příjem ze správních poplatků 2 000,00 650,00
<br> 0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 35 000,00 37 929,20
<br> 0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 650 000,00 650 269,38
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 38 527,29
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 72 000,00 63 420,00
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 8 662,00
<br> 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 406 000,00
<br> 0000 Bez...

Načteno

edesky.cz/d/5780896

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz