« Najít podobné dokumenty

Obec Myslív - Rozhodnutí MPO č.j.: MPO 337175/20/482-SÚ MIPOX03ZXTW8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslív.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí MPO č.j.: MPO 337175/20/482-SÚ MIPOX03ZXTW8
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
O d b o r s t a v e b n í ú ř a d
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 – Staré Město tel.: 224 853 179
<br> SPIS.ZN.:
<br> Č.J.:
<br> MPO 337175/2020
<br> MPO 337175/20/482-SÚ
<br> MIPOX03ZXTW8
<br>
<br>
<br>
viz rozdělovník VYŘIZUJE:
TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kolackovsky@mpo.cz
DATUM: 1.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Věc: Žádost o zveřejnění na úřední desce
<br>
<br> Dne 15.6.2020 obdrželo Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 16 odst.2 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> „V432/429 – ZDVOJENÍ VEDENÍ“
<br> Jelikož se jedná o navazující řízení ve smyslu § 3 písm.g) ve spojení s § 9b a násl.zákona č.100/2001 Sb <.>,o
<br> posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů,žádáme Vás tímto o zveřejnění vydaného
<br> rozhodnutí včetně příloh pro předmětnou stavbu na úřední desce Vaší obce bezprostředně po jejím obdržení
<br> po dobu 15 dní <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Zároveň Vás žádáme o následné odeslání potvrzení o zveřejnění oznámení s vyznačením data vyvěšení
<br> a sejmutí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Zdeňka F i a l o v á
<br> ředitelka odboru stavební úřad
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> ROZHODNUTÍ č.j.MPO 337175/20/481 – SÚ ze dne 31.10.2022 včetně příloh
<br>
<br>
<br> Obdrží:
<br> Městský úřad Blovice,Masarykovo náměstí 143,336 01 Blovice IDDS: dv8bxph
<br> Městský úřad Nepomuk,Náměstí Augustina Němejce 63,335 01 Nepomuk IDDS: f6mbchf
<br> Městský úřad Přeštice,Masarykovo nám.107,334 01,Přeštice IDDS: hcpbx62
<br> Městský úřad Strakonice,Velké náměstí 2,38601 Strakonice IDDS: 4gpbfnq
<br> Městský úřad Vodňany nám.Svobody 18/I,389 01 Vodňany IDDS: fb9bfyg
<br> Městský úřad Bavorov Náměstí Míru 1,38773 Bavorov IDDS: 3skbfjd
<br> Městský úřad Horažďovice,Mírové náměst...

Načteno

edesky.cz/d/5780836

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslív      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz