« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - změna využití území z lesa na vodní plochu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Info výro ÚR.pdf
ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T.G.Masaryka 69 277 16 Všetaty
<br> Spis.zn.: ÚVŠ/Výst./ 1001/2022 Všetaty: 19.11.2022 č.1.: ÚVŠ/Výst./1001/2022/1/N
<br> VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAlLr stavebni.nahlovskthEmestys-
<br> vsetaty.cz
<br> Skupina vlastníků ní'řP "vedených ozemků <.>
<br> zastoupena.— — “ _
<br> INFORMACE
<br> o NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br> skupina vlastníků níže uvedených pozemků <,>
<br> zastav-nm —
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 9.11.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o změně využití území (a související dělení pozemků).Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení <.>
<br> Úřad městyse Všetaty,Odbor výstavby a ÚP,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle 595 odst.3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí.V souladu s š 95 odst.5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky & dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městyse Všetaty,Odbor výstavby a ÚP úřední dny Po a St 7:00 — 12:00 a 13:00 — 17:00) <.>
<br> Informace o návrhu výroku rozhodnutí,včetně grafického vyjádření záměru,byla bezodkladně vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:
<br> Úřední deska městyse Všetaty a obce Lhota
<br> Návrh výroku:
<br> Stavební úřad v návrhu výroku:
<br> [.Vydává podle 5 80 a 92 stavebního zákona a 5 10 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o změně využití území a s ním souvisejícím dělením pozemků proúčel
<br> Oddělení částí pozemků a změna využití území na oddělených ...

Načteno

edesky.cz/d/5780825

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz