« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Řád pohřebiště v Libníči

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Řád hřbitova v Libníči [1,14 MB]
Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obec@libnic.cz
Libníč 85,373 71 Libníč tel.: +420724 164 288
www.libnic.cz IČ: 00581445
<br>
Stránka 1 z 9
<br>
Obec Libníč
provozovatel veřejného pohřebiště
<br> vydává
<br> Řád hřbitova v Libníči
<br>
1.Zastupitelstvo obce Libníč schválilo tento řád veřejného pohřebiště obce Libníč dne
21.11.2022,pod číslem usnesení UO01 – 3 <.>
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště obec vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu
Jihočeského kraje ze dne 15.07.2022,vydaného pod č.j.: KUJCK 89279/2022 <.>
<br> Díl 1
<br> Úvod
<br> 1.Provozování pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury,obce a přímo navazuje na
okolní krajinu.Koncept je založen na víře a jejích smutečních obřadech,forma vychází
ze zahrady,tj.z kultivace půdy,jasně rozvržených ploch,vymezených proti divoké
přírodě subtilní zídkou různé výšky <.>
<br> 2.Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Libníč na
parcele č.229 v k.ú.Libníč <.>
<br> 3.Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Libníč,IČ: 00581445,se sídlem: Libníč
85,Libníč 373 71,zastoupená starostou obce <.>
<br> Díl 2
<br> Poskytované služby
<br> 1.Na pohřebišti jsou poskytovány tyto základní služby – nezbytné pro řádný chod pohřebiště:
<br> a) nájem hrobových míst pro kostrové hroby,jejichž pohřbívací plocha musí být zachována
v rozměrech nejméně 90 cm x 200 cm,nejvyšší výška náhrobku 1,5 m <,>
<br> b) nájem pro uložení zpopelněných lidských ostatků do země v urnách,vyrobených z
tvrzeného papíru,nelakovaného dřeva,proutí,nepálené hlíny,látky aj <.>,příp.z bioplastu
(arboformu) <,>
<br> c) správa a údržba pohřebiště <,>
<br> d) zajišťování sběru,třídění,odvozu a likvidace odpadů
<br> e) vedení evidence související s provozováním pohřebiště <.>
<br>
<br> Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obec@libnic.cz
Libníč 85,373 71 Libníč tel.: +420724 164 288
www.libnic.cz IČ: 00581445
<br>
Stránka 2 z 9
<br>
f) Na pohřebišti obce jsou umožněny doplňkové služby na žádost nájemce nebo vlastníka
...

Načteno

edesky.cz/d/5780794


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz