« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [0,80 MB]
1
<br>
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
<br> _____________________________________________________________________
<br>
<br> OBEC Libníč
Zastupitelstvo obce Libníč
<br> Obecně závazná vyhláška obce Libníč č.01/2022 <,>
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Libníč se na svém zasedání dne 21.11.2022 usnesením č.UO01 – 4
usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Libníč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Libníč <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je1:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci2 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.3
<br>
1 § 10e zákona o místních poplatcích
2 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu
anebo žadate...
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1
<br>
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
<br> _____________________________________________________________________
<br>
<br> OBEC Libníč
Zastupitelstvo obce Libníč
<br> Obecně závazná vyhláška obce Libníč č.01/2022 <,>
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Libníč se na svém zasedání dne 21.11.2022 usnesením č.UO01 – 4
usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Libníč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Libníč <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je1:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci2 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci <,>
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.3
<br>
1 § 10e zákona o místních poplatcích
2 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu
anebo žadate...

Načteno

edesky.cz/d/5780793

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz