« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Pacht pozemku - vinice A

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pacht pozemku - vinice A.pdf (PDF 383.63 kB)
PACHT POZEMKU -Vinice
<br> Zastupitelstvo obce Dřísy má záměr propachtovat část obecního pozemku p.č.1618 V k.ú.Dřísy - vinice na Cecemíně - díl „a“
<br> Doba trvání pachtu: na dobu neurčitou
<br> Podmínky nájmu:
<br> Výše nájmu: 300Kč ročně
<br> Plocha musí být alespoň z 50% užívána jako vinice,v případě nedodržení této podmínky bude pozemek pachtýři odebrán
<br> Pozemek musí být řádně udržován
<br> Pachtýř je povinen pozemek oplotit *,Pachtýř je povinen udržovat pořádek na cestě před daným pozemkem a v jeho okolí
<br> Pozemky jsou součástí tzv.biokoridoru a je třeba zde dodržovat zvláštní režim s ohledem na ochranu krajiny
<br> Zájemci o pacht se mohou přihlásit písemně do 31.3.2023
<br> Vyvěšeno: LZ _,44 ZÚŽL
<br> Sejmuto:
<br> 2-31
<br> „__„Lmí-E
<br> MAPY
<br> QÉÍI—ÉÉM
<br> 2880
<br> 1
<br> M
<br> pronájmu
<br> (,')
<br> rč—
<br> 's <.>
<br> nmlmu
<br> K 4')
<br>.wuvnnO-VOI-IGD—i
<br> vymezeném hody “výměra
<br> nm parcele c.kut.onCF—Q-ř'morml-rcvlobvlu
<br> ngq-„naonouun-.auoo.<.>
<br>.qugsoofotuo-no-a-nuo
<br>.<.>
<br> Užívuto7
<br> <.>
<br> Vlastník
<br> 752
<br> bo (] ů—SJ TSK
<br> [1] C0
<br> (
<br>.A

Načteno

edesky.cz/d/5780551


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz