« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Návrh rozpočtu SMB, MČ Brno-Komín, na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_rozpoctu_2023_MC_Brno_Komin.pdf (PDF 271.68 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2023 Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Statutární město Brno,městská část Brno-Komín,Vavřinecká XX,624 00 Brno Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis.Kč Třída Název 2022 2023 ZDROJE 1 Daňové příjmy 2 180 2 100 2 Nedaňové příjmy 2 335 6 226 3 Kapitálové příjmy 0 0 4 Přijaté dotace 61 331 52 187 4112-neinvestiční ze SR 3 577 3 636 4251-investiční od MMB – účelové akce 15 000 0 4251-investiční od MMB – UZ 71 - kont.stání 406 406 4137-neinvestiční od MMB – účelové akce 0 0 4137 – neúčelová dotace z rozpočtu města Brno 40 688 43 333 4137- účelové a specifické dotace z toho ÚZ 70-kontejnerová stání (N) 296 296 z toho ÚZ 73-účelové komunikace (N) 2 118 2 118 z toho ÚZ 74-jednotky SDH (N) 321 326 z toho ÚZ 78-pořádání kulturních akcí (N) 160 160 z toho ÚZ 79-silniční zeleň (N) 244 252 4137 – příjmy z jiných MČ – Kníničky 20 20 4121-neinvestiční od obcí jiného okresu 40 40 4131-převody z VHČ 1 600 1600 Celkem příjmy 65 846 60 513 8 Financování – prostředky z minulých let 28 089 18 255 CELKEM 93 935 78 768 VÝDAJE 5 Běžné výdaje 63 805 67 937 6 Kapitálové výdaje 30 130 10 831 CELKEM 93 935 78 768 Informace o rozpočtech,jejich plnění a čerpání z roku 2022 a let minulých je dostupné on-line: http://www.rr.brno.cz/RR_mb00/index_MC.html?Ico=4499278515&nazO=M%C4%8C%20Kom%C3%ADn V Brně 21.11.2022 Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí Finančního odboru ÚMČ Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2023 mohou občané uplatnit písemně do 6.12.2022 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva MČ Brno- Komín,které proběhne ve středu 07.12.2022.Úřední deska Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup: Vyvěšeno: Sejmuto: Návrh rozpočtu na rok 2023 Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXXX X Doplňující informace: Vztah rozpočtu ke zřízeným příspěvkovým organizacím -Základní škola a Mateřská škola Brno,Pastviny 70 – celkem příspěvek 10.196 tis.Kč na provozní náklady a odpisy,- Mateřská škola Brno,Absolonova 20a – celkem příspěvek 1.615 tis.Kč na provozní náklady a odpisy,...

Načteno

edesky.cz/d/5780312

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz