« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Protokol č. 202293055

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol č. 202293055
voda - odpadní,odpadní voda - odtok
<br> Šumavské vodovody a kanalizace a.s <.>,Laboratoř ŠVK
Zkušební laboratoř č.1335 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 <.>
<br> Koldinova 530,339 01 Klatovy
Telefon: 376 356 284
<br> Adresa: Obec Břežany
Břežany 23
34101 Horažďovice
<br> Protokol č.2022/93055
Místo odběru: Břežany VKV
Odběr provedl: Bělohubý viz záznam o odběru 2022/OV830
Příjem provedl: XXXXXXXXXX XXX
<br> Klasifikace vzorku:
<br> Datum odběru: XX.11.2022
Datum příjmu: 08.11.2022
Datum provedení: 08.11.2022 - 21.11.2022
<br> Typ odběru: slévaný 2 hodinový ( po 15 min ) Místo provedení zkoušek:
Laboratoř ŠVK,Koldinova 530,Klatovy
<br> Název rozboru Jednotka Výsledek Limitní hodnota Nejistota
měření *
<br> Zpracováno
dle metody
<br> BSK5 mg/l 17,3 10 % SOP 21 ( ČSN EN 1899 )
CHSK(Cr) mg/l 70,9 10 % SOP 20 ( ČSN ISO 15705 )
látky nerozp.sušené mg/l 5 10 % SOP 18 ( ČSN EN 872 )
průtok l/sec.0,16 ČSN 757241 +
<br> Legenda:
Stanovení označená + nejsou v rozsahu akreditace
* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření k = 2,což pro normální rozdělení
poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95% <.>
<br> Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.Protokol může být reprodukován pouze jako celek,jeho část lze
reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře <.>
U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí <.>
Nejistoty uváděné na protokolu nezahrnují nejistotu odběru vzorku.Nejistota odběru vzorku odpadních vod je 10%
Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V,akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V <.>
<br> V Klatovech,21.11.2022
Ing.XXXXXX XXXX
vedoucí laboratoře
<br> Laboratorní informační a manažerský systém ANALAB pro Windows Protokol: 2022/93055,strana: 1 / 1
Konec protokolu <.>

Načteno

edesky.cz/d/5779398

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz