« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Zápis jednání listopad 14.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis listopad 14.2022 (163.25 kB)
Zápis č.11/2022 z jednání zastupitelstva obce Kozojedy
<br> konaného dne 14.11.2022 od 18.30 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kozojedech
<br>
Počet přítomných členů zastupitelstva 6,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> 1) Zahájení
<br>
Starosta obce nejprve přivítal všechny přítomné <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy hlasuje pro návrh usnesení určit zapisovatele p.Mináře a
<br> p.Šteffla.Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy hlasuje pro návrh usnesení určit ověřovatele zápisu
<br> p.Myšku a pí.Svobodovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy schvaluje program zasedání zastupitelstva obce:
<br>
Program jednání: 1) Zahájení
<br> 2) Rozpočtová změna
<br> 3) Dotace pro spolek Stříbrný zvon
<br> 4) Veřejnoprávní smlouva s městem Jičín
<br> 5) Veřejnoprávní smlouva s městem Jičín
<br> 6) Diskuse
<br> 7) Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tím přijato <.>
<br>
<br>
<br> 2) Rozpočtová změna
<br>
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou rozpočtovou změnu <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4) Dotace pro spolek Stříbrný zvon
Spolek stříbrný zvon předložil žádost o účelovou dotaci na rekonstrukci kostela Sv.Václava v
<br> Kozojedech
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou žádost <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br>
<br> 5) Veřejnoprávní smlouva s městem Jičín
Město Jičín zaslalo návrh na pro...

Načteno

edesky.cz/d/5779393

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz