« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Návrh rozpočtu na rok 2023 - Svazek obcí Podbrdského regionu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOKUMENT
óvoosms're,Svazek obcí Podbrdského regionu
<br> “$ 01% Bohutín - Vysoká Pec 140 g,; 262 41 Bohutín
<br> IČO; 489542 www.podbrdsko.eu
<br> ' NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený Předpokládané Návrh Paragraf Položka Text rozpočet plnění rozpočtu rozpočtu 2022 2022 2023 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 66 500,00 66 500,00 66 500,00 0000 * 66 500,00 66 500,00 66 500,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 10,00 100,00
<br> 6310 * Obecné příjmy a výdaje z Finančních operací 200,00 10,00 100,00
<br> | PŘÍJMY : **************************-************************1 66 700,00' 66 510,00' 66 600,00' 11.Rozměrové VÝDAJE Schválený Předpokládané Návrh Paragraf Položka Text rozpočet plnění rozpočtu rozpočtu 2022 2022 2023 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 9 800,00 10 000,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 35 000,00 70 000,00 6409 5175 Pohoštění 20 000,00 19 000,00 20 000,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 100 000,00 63 800,00 100 000,00
<br> | WD A JE : *************************************************1 102 OO0,00|
<br> 64 aoo,oo|
<br> 101 ooo,oo|
<br> Sestavila dne : 16.11.2022,Zeisková K <.>
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový.Schodek bude kryt z finančních prostředků minulých let <.>
<br> / f/íl'íííí'š/UO; cíl.'M- Nu,/Mme

Načteno

edesky.cz/d/5778220


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz