« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Biskupice u Jevíčka Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
3 ŠSTÁTNÍ " _Í ","j__._jf 157,11 <.>,-._v\j“-'f 1,113—,i,ÉQZEMKOVÝ _.<.>.___,13 J,:,<.> <.>,<.>.<.> i.<.>.š.<.>.; :: URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774
<br> 1 u,<.> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy
<br> Milady Horákové 373/10,Předměstí,568 02 Svitavy
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 414859/2022 Spisová značka: SP3556/2022-544202
<br> Vyřizuje.: lva Hamerská Tel.: 724877295 ID DS: z49per3 E-mail: i.hamerska©spucr.cz 0013677995240
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Biskupice u Jevíčka
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Svitavy (dále jen „pobočka") jako příslušný správní úřad podle zákonač 503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.š 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ao změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ust.š 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 24.11.2022,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 23.12.2022 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Biskupice u Jevíčka (dále jen „KoPÚ“),do nichž byly zahrnuty | části sousedících katastrálních území Březinky,Zálesí u Jevička a Víska u Jevíčka
<br> Návrh KoPÚ v rozsahu soupisů nových pozemků,včetně mapy návrhu nového uspořádání pozemků,je pro celé řešené území vystaven k nahlédnutí na pobočce ve Svitavách (kancelář č.A/117) a na Obecním úřadě v Biskupicích Na Obecním úřadě v Březinkách a Obecním úřadě Víska u Jevíčka je vystavena pouze ta část návrhu KoPÚ,která územně spadá do příslušné obce <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky.K později podaným ná...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz