« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Loucko na r. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu na r. 2023
Svazek obcí mikroregionu Loucko
<br> 1.máje 76
<br> 588 22 Luka nad Jihlavou
<br> IČ: 71224203
<br> Rozpočt.skladba
<br> paragraf položka
<br> 4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (čl.poplatky obcí) 22 700,00 Kč 22 749,00 Kč 22 800,00 Kč
<br> 22 700,00 Kč 22 749,00 Kč 22 800,00 Kč
<br> Rozpočt.skladba
<br> paragraf položka
<br> 1 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
<br> 2 3399 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Kč 14 096,50 Kč - Kč
<br> 3 3399 5139 Nákup materiálu 1 000,00 Kč 505,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> 4 3399 5168 Služby IT (KEO) 10 000,00 Kč 1 721,00 Kč 11 000,00 Kč
<br> 5 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 Kč 750,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> 22 000,00 Kč 27 072,50 Kč 23 000,00 Kč
<br> Rozpočt.skladba
<br> paragraf položka
<br> 8115 700 13 324 800
<br> 700 13 324 800
<br> Zveřejněno:
<br> El.Zveřejněno:
<br> Sejmuto
<br> Schváleno:
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
<br> Návrh pro rok
<br> 2023
text
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> minulého období
<br> Financování celkem
<br> Výdaje celkem
<br> část III - FINANCOVÁNÍ
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> minulého období
<br> Příjmy celkem
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> minulého období
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> minulého období
<br> Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Loucko
<br> pro rok 2023
<br> (podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Řádek
<br> část I - PŘÍJMY Schválený
<br> rozpočet
<br> minulého období
<br> Návrh pro rok
<br> 2023
text
<br> text
<br> Řádek
<br> část II - VÝDAJE Schválený
<br> rozpočet
<br> minulého období
<br> Návrh pro rok
<br> 2021

Načteno

edesky.cz/d/5777485


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz