« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Kozlov na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet ZŠ,MŠ r. 2023-návrh
Základní škola a Mateřská škola Kozlov,příspěvková organizace
<br> IČO: 70988366
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Náklady rok 2023
<br> spotřeba materiálu 70000,00
<br> z toho ONIV z dotace KÚ 25000,00
<br> z toho materiál z přísp.zřizovatele 45000,00
<br> spotřeba energie 145000,00
<br> opravy a udržování 0,00
<br> cestovné 18000,00
<br> ostatní služby 165000,00
<br> z toho ONIV z dotace KÚ 15000,00
<br> z toho služby z přísp.zřizovatele 150000,00
<br> mzdové náklady 2615000,00
<br> z toho platy zaměstnanců 2580000,00
<br> z toho OON 20000,00
<br> 15000,00
<br> zákonné sociální náklady 872100,00
<br> jiné sociální pojištění 10900,00
<br> zákonné sociální náklady 51600,00
<br> 60000,00
<br> z toho ONIV z dotace KÚ 15000,00
<br> z toho DDHM z přísp.Zřizovatele 45000,00
<br> ostatní náklady z činnosti 100,00
<br> daň z příjmů 100,00
<br> Celkem 4007800,00
<br> Výnosy rok 2023
<br> výnosy z prodeje služeb 51000,00
<br> použití rezervního fondu 11000,00
<br> ostatní výnosy z činnosti 6000,00
<br> úroky BÚ 200,00
<br> příspěvek zřizovatele 350000,00
<br> neinvestiční dotace KÚ (MŠMT) 3589600,00
<br> Celkem 4007800,00
<br> Vyvěšeno dne: 21.11.2022
<br> Svěšeno dne:
<br> z toho zřizovatel
<br> drobný dlouhodobý hmotný majetek

Načteno

edesky.cz/d/5777081


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz