« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Schválený závěrečný účet obce za r. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce za r. 2021
V V ]
<br> Zá ve rec n y účet Obce Dolní Pohleďza rok 2021
<br> Schválený zastupitelstvem dne 23.6.2022
<br> Vyvěšeno: 30.06.2022 Sejmuto: 30.07.2023
<br> Vyvěšeno též v elektronické podobě na stránkách obce
<br> www.dolnipohledcz
<br> V listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dobu <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX — starosta obce
<br> Tř.X - Daňové příjmy Tř.2 - Nedaňové příjmy Tř.3 - Kapitálové příjmy Tř.4 - Přijaté dotace
<br> PŘÍJMY CELKEM:
<br> Kč Schvál.rozpočet
<br> 1.446.000.- 51.000,- 0,- 60.000.-
<br> 1.557.000.-
<br> Tř.5 - Běžné výdaje Tř.6 - Kapitálově výdaje
<br> VÝDAJE CELKEM: FINANCQVÁNÍ:
<br> 1.557.000.- 0.-
<br> 1,557.0QQ,- 0
<br> Rozp.po změnách
<br> 1.843.000,- 172.230,- 0,- 220.490,-
<br> 2.235.72Q
<br> 1959764,- 275.880.-
<br> 2.235.644 -
<br> —|_
<br> E:
<br> 2.strana Plnění k 31.12.2021 1.754.702,38 167.169,42 0,- 290.203,42
<br> 2.212.075,22
<br> 1.688.353,34 347.149,-
<br> 2.0 5.502 176.572
<br> [Výsledek hospodaření: p_říjmy převyšují výdaje o
<br> 176.572,88
<br> L
<br> financování je ve výši
<br> 176.572,88
<br> Základní běžný účet:
<br> stav k 1.1.2021 stav k 31.12.2021 změna stavu bankúčtu
<br> 3.862.408,06 4.034.334,94 171.926,88
<br> Pokladna
<br> stav k 31.12.2021
<br> 4.646,00
<br> v věěeno:
<br> Sejmuto:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta
<br> OBEC DOLNÍ POHLED X.strana
<br> 285 22 p.Zruč nad Sázavou
<br> OBSAH: Rozpočet obce,včetně všech úprav za rok 2021 - rozbor str.č.1 Přehled plnění rozpočtu obce za rok 2021 str.č.2 Rozvaha obce za rok 2021 str.č.3-5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obci FlN 2 - 12M k 31.12.2021 str.č.6-17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2021 str.č.18-23
<br> Rozpočet obce Dol.PohIed' pro rok 2021 byl schválený ve výši - příjmy 1.557.000.- výdaje 1.557.000,-
<br> 1.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 116.600,- navýšenl výdajů 1.800,-
<br> - snížení financování 114.800.-
<br> 2.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 230.046.- - navýšení výdajů o 532.510,-
<br> - navýšení financová...

Načteno

edesky.cz/d/5773994

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz