« Najít podobné dokumenty

Obec Radostov - Návrh rozpočtu mikroregionu Nechanicko za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radostov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2023 - mikroregion Nechanicko.xlsx [0,02 MB]
Návrh rozpočtu na rok 2023 Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2023 v souladu se zákonem č.23/2017 Sb.a zákonem č.250/2000 Sb.IČ: 70957606 Paragraf položka text SR 2022 UR 2022 Předpokládané plnění k 31.12.2022 NÁVRH 2023 PŘÍJMY 0 Členské příspěvky 4121+dotace od obcí 457,110.00 467,110.00 467,110.00 457,830.00 0 Příspěvka obcí I.a II.etapa zeleň vlastní zdroje+dotace 35,714.80 19,636.62 19,636.62 70,127.12 0 Ostat.neinv.p.trans.pol.4116 142,859.19 142,859.19 0.00 280,508.44 0 Neinvesiční přijaté transfery od krajů 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 43,944.00 43,944.00 50,000.00 73,470.00 3419 Ostatní sportovní činnost 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3900 Ost.činn.související se služb.Pro obyv.150,246.00 150,246.00 50,000.00 150,000.00 6171 Činnost místní zprávy 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 1,000.00 1,000.00 220.00 1,000.00 PŘÍJMY CELKEM 938,873.99 1,015,795.81 777,966.62 1,140,935.56 VÝDAJE 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 145,000.00 200,000.00 158,911.00 205,000.00 3399 Ostatní záležitosti kultury 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 3419 Ostatní sportovní činnost 30,000.00 30,000.00 18,857.00 25,000.00 3744 Protierozní,lavinová požární ochrana 5,000.00 5,000.00 0.00 1,000.00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 178,573.99 183,573.99 183,000.00 350,635.56 3900 Ost.Činn.související se služb.pro obyv.249,000.00 250,246.00 250,000.00 249,000.00 6171 Činnost místní správy 307,100.00 377,100.00 377,000.00 307,100.00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 4,200.00 4,200.00 3,500.00 3,200.00 VÝDAJE CELKEM 938,873.99 1,070,119.99 991,268.00 1,140,935.56 Saldo příjmů a výdajů 0.00 8115 Zdroje z minulých let 0.00 NÁVRATKA Vyvěšeno i na elektronické úřední desce Obec:……………………………………… Vyvěšeno dne: 16.11.2022 Sejmuto dne: 7.12.2022 Připomínky k návrhu rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2023 mohou občané uplatnit písemně doručené ve lhůtě do 2.12.2022 do 9:00 ho...

Načteno

edesky.cz/d/5773971


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Radostov
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Radostov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz