« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - DSO Svazek obcí středního Pootaví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
<.> 9 0,s P
Svazek obcí středního Pootaví
<br> Bankovní spojení; č.ú' 168 120 03o / 0300
Webové strán ky: www.strednipootavi.cz
<br> Kontakt: e-maíl sosp.st@s_ezna m'cz
telefon kancelář: 607 L23 213,606 34g724
<br> $vazek obc{ střsdního Pooteví
Husovo nár"lrřsií 5,387 l l KAT0Vnr
<br> lČ: 705 20 097 m
<br> Informace dle zákon a z1o/zoao sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění
<br> Návrh rozpoču DSo,schválený rozpočet Včetně změn rozpočtu prostřednictvím rozpočtových
opatření,návrh střednědobého rozpočtového výhledu a schválený střednědobý rozpočtový
výhled' návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
a schválený závěrečný účet v listínné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku obcí na
adrese: Palackého náměstí 1090,385 01 Strakoníce <.>
<br> V elektronické podobě jsou dostupné na www.strednipootaví.cz
<br> J iří
<br> svazku
<br> "$'p
<br> Dso Svazek obcí středního Pootaví
<br> p
<br> Svazek obcí středního Pootaví
sídlol Husovo nám.5,387 ]'].Katovice
kancelář: Palackého náměstí 1090,386 01 Strakonice
lČ:7O52a097

Načteno

edesky.cz/d/5773884


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz