« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacepovolení ke kácení 113,7 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
0becní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br>
<br>
<br> Vážená paní
<br>
<br>
<br> 280 02 Vrbčany
<br>
<br>
<br>
Vyřizuje: Vukovićová tel.: 731 002 831 Vrbčany dne 16.11.2022
<br> Naše č.j: 149/OuV/2022/Vuk
<br>
<br> Věc: Rozhodnutí
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Obecní úřad Vrbčany,jako orgán ochrany přírody podle § 79 odst.4 písm.d) a k provedení
§ 8 odst.3 a 5 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona
č.349/2009 Sb <.>,na základě provedeného správního řízení dle zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád k žádosti paní
<br>
<br> povoluje
<br> Paní,Vrbčany 10 <,>
pokácení dřevin rostoucích mimo les dle §,8 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny v platném znění
<br> v termínu: od 2.12.2022 do 31.3.2023 <.>
<br>
<br> a v rozsahu: jeden jehličnatý strom v k.ú.Vrbčany č.p.10
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Jedná se o 1 jehličnatý strom,který svým vzrůstem a umístěním ohrožuje bytový dům a jeho
obyvatele <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení o odvolání:
<br> Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat u Obecního úřadu Vrbčany ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> Rozdělovník: – do vlastních rukou
<br>
<br> Vyvěšeno na ÚD dne 16.11.2022
<br> Sejmuto z ÚD dne: 1.12.2022
<br> (Pozn.vyvěšeno na úřední desce obce Vrbčany v anonymizované podobě)

Načteno

edesky.cz/d/5773822

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz