« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zápis ze 2. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 2. zasedání ZO
(>.1 iii : ili.Strana 1 (celkem 5) walk" — 2.zasedání zastupitelstva Obce Osek
<br> Datum: 1.11.2022 Místo konání: Obecní úřad Osek Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Jednání řídila starostka,která přivítala přítomné a konstatovala,že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopne <.>
<br> Dále přítomni —občané: 1
<br> Předsedající předložila program v bodech 10.- 14.dle svolání
<br> 10.Rozpočtové opatření č.11/2022 11.Nabídka odkupu hasičského vozidla CAS 25
<br> 12.Žádost o finanční podporu projektu „Veřejné ohniště s grilem“ — obec Petrovice 13.Informace o zadání zakázek bez výběrového řízení dle směrnice o zadáváníVZMR 14.Různé
<br> a navrhla doplnit program 0 body:
<br> 15.Dotační program — My vtom Jihočechy nenecháme II <.>
<br> 16.Rozpočtové opatření č.12/2022
<br> 17.Smlouva o zřízenívěcného břemene — „Malá Turná — úprava v NN,čp.20"
<br> 18.Zřízení stavebního výboru
<br> 19.Žádost o finanční podporu na Adventní koncert — DOZP Osek
<br> 20.Kalkulace vodného a stočného na rok 2023
<br> 21.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene —„Malá Turná čp.37“ NN úprava vedení" 22.Schválení náplně činnosti finančního a kontrolního výboru
<br> p.Bláha navrhl doplnit do bodu Různé: Náklady za energie v obecních budovách Předsedající navrhla zapisovatele: Jitku Brejchovou
<br> Ověřovatelé: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXXXXX
<br> Navržený program a ověřovatelé Hlasování: X hlasů pro — 0 hlasů proti- 0 hlasů zdržel se Návrh byl schválen
<br> Bod 10.Rozpočtové opatření č.11/2022 Předsedající předložila rozpočtové opatření č.11/2022 a seznámila s jednotlivými položkami
<br> příjmy 467 100,00 Kč výdaje 55 103,00 Kč financování -411 997,00 Kč 20 bere na vědomí Rozpočtové opatření č.11/2022 příjmy 467 100,00 Kč výdaje 55 103,00 Kč financování -411 997,00 Kč
<br> Hlasování: 9 hlasů pro —0 hlasů proti —0 hlasů zdržel se
<br> Bod 11 <.>
<br> Nabídka odkupu hasičského vozidla CAS 25
<br> -SDH Jemnice se rozhodl prodat cisternovou hasičskou stříkačku...

Načteno

edesky.cz/d/5773702

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz