« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Usnesení ROT č. N2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ROT N2-2022 GDPR.pdf [0,28 MB]
Obec T ě š e t i c e
Těšetice č.p.75,PSČ 78346
<br> IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155 813 049/0300
<br> Poznámky:
<br> - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných (osobních) údajů podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle
<br> příslušných ust.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vše v platném znění <,>
<br> - do úplné verze Usnesení mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy,a to na
Obecním úřadě obce Těšetice <.>
<br> U S N E S E N Í
ze zasedání Rady obce Těšetice (dále také XXX XXXX „ROT“) č.NX/XXXX
<br> konaného dne XX.listopadu 2022 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin
<br>
<br> 1.Rada obce Těšetice schvaluje:
1.1.program zasedání Rady obce Těšetice č.N2/2022 <.>
1.2.navrhovatele usnesení: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
X.X.Darovací smlouvu s Knihovnou města Olomouce,příspěvkovou organizací,IČO: 00096733,jejímž
<br> předmětem je darování 90 ks knih <.>
<br> 1.4.vyřazení nevyužívaných knih z evidence Místní knihovny Těšetice (vč.pobočky Rataje).PŘÍLOHA č.2
1.5.Knihovní řád Místní knihovny Těšetice (včetně pobočky knihovny v Ratajích).PŘÍLOHA č.3
1.6.Smlouvu o dílo,jejímž předmětem je zpracování žádostí o dotaci IROP pro projekty „Rekonstrukce
<br> cyklostezky Těšetice-Rataje“,„Rekonstrukce chodníku Těšetice (centrální část)“,dle cenové nabídky ze
<br> dne 7.11.2022 <.>
<br> 1.7.Smlouvu o dílo,jejímž předmětem je doplnění zastřešení zpevněné plochy pro odstavení jízdních kol vedle
budovy OÚ Těšetice,dle cenové nabídky ze dne 1.11.2022 <.>
<br> 1.8.uznání plné odpovědnosti k náhradě škody způsobené společnosti PREFA PECINA s.r.o <.>,IČO: 28607317 <,>
dle Zápisu o způsobené škodě ze dne 13.10.2022 <.>
<br> 1.9.plán inventur za rok 2022.PŘÍLOHA č.4
1.10.úpravu odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Těšetice,783 46,příspěvkové organizac...

Načteno

edesky.cz/d/5773634

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz