« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MZ- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (355.72 kB)
Adresa pro doručování:
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada Bukvice 28
<br> 506 01 J ičin
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mariánské zahrady na roky 2024-2026
<br> V souladu s ustanovením © 3 zákona číslo 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,svazek obcí Mariánská zahrada zveřejňuje tento návrh střednědobého výhledu
<br> rozpočtu na roky 2024 — 2026 <.>
<br> Příimy:
<br> Daňové 0 00 55 000 00 itálové O 00 Při'até I 215 00 celkem: 221 2 Výdaje: Třída Název 2024 2025 2026 5.Bežné (neinvestiční) výdaje 213 200,00 213 200,00 213 200,00 6.Kapitálové (investiční) výdaji: 0,00 0100 0 00 Výdaje celkem: 213 200,00 213 200,00 213 200,00 SALDO: Příjmy - výdaje [ 8 015,00 8 015,00 8 015,00 Financování: Třída Název 2024 2025 2026 8.Financování -8 015,00 - 8 015,00 -8 015,00 Financování celkem -8 015,00 - 8 015,00 - 8 015.00
<br> Vyvěšeno dne: Elektronicky vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne: Elektronicky sejmuto dne:
<br> MARIÁNSKÁ ZAHRADA % svazek obcí.: _ % liška Formanová 11221de
<br> 28.50601 artu předseda DSO / __/ Připomínky k návrhu střednědobého výhledu můžete uplatnit v kanceláři Mariánské zahrady do 5.12.2022 <.>
<br> K návrhu střednědobého výhledu rozpočtu jsou přílohou potvrzení o vyvěšení včlenských obcích DSO MZ
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada,Bukvice 28,506 01 Jičín
<br> IČ 71227075,není plátce DPH
<br> Bankovní spojení: Komerční banka,č.ú.35-4010650267/0100 www.marianskazahrada.cz,mail: info©marianskazahrada.ez

Načteno

edesky.cz/d/5773032


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz