« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2023.pdf [0,95 MB]
Návrh ro: na roli 11123
<br> Ta
<br> 1111 hinků'lich 11 u FE:- 15 samůstatnš činnnali 1113 Daň:: uFůa E.1121 Daň : u ' nach ' ' ' uhne 1211 Daň : ná Př návodů za.adnétl za zam dinndu
<br> 1341? I“ 1511 z 1 1 zhaxardnichhar 1 4111Nelnumllů.1.<.>.<.>.od 1
<br> Inwasliůni Hanne ud
<br> Třída 2.nadán-v! E131 1 u 1 z - matné
<br> 2111.1 2111 Fam wxhiad obci eb & 2141 : ůmků 1 2132 F : 551.119 1 r sk.ahúab ' Třída 4 » data-cn “Emi datace réva mu- 5 - Hnanc 51 15 hrana mam na
<br> Gaim
<br> na 352? Náurl'l 21123
<br> MTEEGHÉ ESBEDHČ ?1 2251113 11 H
<br> 1 1211293111',4135515: Ulit
<br> ETEDDHE 15533113.15171? Kč 11 411 353 Kč 11 1515011: tEBEErDFš
<br> 13 Kč.mnu-um B “DDU [II-HE HUBER! HL" [Illiů DME REWE-ů ?5 1EI|I|
<br> AH 5-3? HE: IBUEHJ Kč 1 č <.>
<br> 1 Kč!?llů K1:
<br> 4113125111113 45-DDEIDDHÍ1:
<br> Rozpočtová výdaje
<br> DoFa Ter-ít Schválení.- znzz ÉÉÉÉÉĚMH „mm 3323 2212 Detatní záležitostí pozemních komunikací toe ooo ne o ltc 1oo ooo ne 2292 Dopravní obslužnost 3D ooo He za E133 He 313 DEI-tí Hc 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 423 ooo 2.3 212 234 K3 Tao ooo ne 3314 Činnosti knihovnické 1o ooo Kč 5 525 Kc 1o cen na 3341 Rozhlaa 543 He 343 Kč 5413 Kč 3312 Datatní zaležitoeti kultUrv ee eee I-tc 23 323 ve ao ooo ne 3323 Pořízenílzachováni a obnova hodnot na'r.hia.po 1 Eco ooo no 1 223 ooo tte to ooo ne 3531 Veřejná oavětlení El-El EíElEl Kč 22 433 Píč 45111 Eít'llil Kč 3333 Komunální alužpv a územní rozvoj 22 Elon Hc 53 422 ltc eo eco ne 3221 Nebezpečný odpad 1D 333 Kč.5 11132 Kč 15 DDD Kč 3222 Ehěí'a avoz odpa-ou 151111ch 113431 ne 151313133 Kč 3223 Sběr a svoz oat.oopaoů to ooo Re c na 15 ooo htc 3243 Péče o vzhled obci a veřejnou zelen eco eco ne 513 eee Kč zac cen na 3242 Datamí činnoatí ít ochrane přírodv E ooo Kč 11 151 let 15 ooo 323 5213 Krizová opatření to eco Kč 3 Kč 12 eee Kč 551 2 Požární ochrana - dobrovolná caet so ooo no no eco ete eee ooo Hic |15112 Zastupiteíatva obcí 423 coo He 353 235 ne eee eee Kc E115 volby do zastupitelstev územních ...

Načteno

edesky.cz/d/5772538

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz