« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Rozbory vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

p2022-7066.pdf
Protokol o zkoušce č.7066/22 Vodohospodářské laboratoře,s.r.o.Zákazník : Obec Dřevěnice Dřevěnice 56 Vzorkoval : XXXXXX XXXXXXX Ing.dne X.XX.XX - XX:XX Typ rozboru : K.krácený rozbor Datum zahájení zkoušek : 1.11.22 Datum ukončení zkoušek : 15.11.22 Místo odběru : Dřevěnice čp.1 areál Alimpex,administrativní budova Číslo vzorku : 6877/22 parametry jednotky hodnoty norma nejistota metody teplota vzorku °C 12,4 - ±0,5 ČSN 757342/A chlor volný mg/l 0,03 0,3 ±10% ČSN ISO 7393-2/A pach přijatelný přijatelný - SOP 2-Z34/A chuť přijatelná přijatelná - SOP 2-Z34/A pH 6,4 ! 6,5 - 9,5 ±0,2 ČSN ISO 10523/A el.konduktivita mS/m 26,7 125 ±7% ČSN EN ISO 27888/A barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A zákal ZF(n) 0,21 5 ±6% ČSN EN ISO 7027/A TOC celkový org.uhlík mg/l 0,7 5,0 ± 15% ČSN EN 1484/A amonné ionty mg/l <0,02 0,50 - ČSN ISO 7150-1/A dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-Z37/A dusičnany mg/l 21,2 50,0 ±5% SOP 2-Z37/A počet kolonií při 22°C KTJ/ml 3 200 <1-5 ČSN EN ISO 6222/A počet kolonií při 36°C KTJ/ml 4 40 1-6 ČSN EN ISO 6222/A koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 - ČSN EN ISO 9308-1/A Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - ČSN EN ISO 9308-1/A železo mg/l <0,02 0,20 - ČSN 757385/A mangan mg/l <0,01 0,050 - ČSN 757385/A Pesticidy a relevantní metabolity celkem µg/l 0,046 0,50 - Výpočet 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina/2,4-D µg/l <0,02 0,10 - XXX XXXXX-XX/S dichlorprop (X,X-DP) µg/l <X,XX X,10 - XXX XXXXX-XX/S acetochlor µg/l <X,XX X,XX - US EPA 535,1694/S alachlor µg/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S aminopyralid µg/l <0,05 0,10 - XXX XXXXX-XX/S atrazin µg/l <X,XX X,XX - US EPA 535,1694/S atrazin-2-hydroxy µg/l <0,01 2,0 - US EPA 535,1694/S atrazin-desethyl µg/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S atrazin-desisopropyl µg/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S atrazin desethyl desisopropyl µg/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S azoxystrobin µg/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S azoxystrobin-o-demetmethyl µg/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S bentazon µg/l <0,01 0,10 - XXX XXXXX-XX/S bentazon methyl µg/l <...

Načteno

edesky.cz/d/5772497

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz