« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího oddělení půdy a geoprostorových informací v Odboru průřezových činností a zemědělských informací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 206 KB)
1
<br>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo vedoucí/vedoucího oddělení půdy a geoprostorových
<br> informací v Odboru průřezových činností a zemědělských informací
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: MZE-65561/2022-11131
<br> V Praze dne 16.11.2022
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na služební místo vedoucí/vedoucího oddělení půdy a geoprostorových
<br> informací v odboru průřezových činností a zemědělských informací v Ministerstvu zemědělství
<br> v oboru služby 52.Ochrana přírody a krajiny <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.leden 2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - Koordinuje činnosti v oblasti ochrany zemědělské půdy před degradací v působnosti
rezortu zemědělství a koordinuje spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a
dalšími partnery v oblasti ochrany půdy a prosazuje společné priority;
<br> - V součinnosti se Státním pozemkovým úřadem ČR koordinuje správu databáze BPEJ <,>
rebonitaci zemědělské půdy,aktualizaci komplexních údajů o zemědělské půdě <,>
spolupracuje na implementaci nových hlavních půdních jednotek a nového vymezení
klimatických regiónů do systému BPEJ;
<br> - V součinnosti se Státním pozemkovým úřadem ČR koordinuje kontrolu a evidenci
skutečné vodní a větrné eroze v rámci webové aplikace Monitoringu eroze zemědělské
půdy;
<br> - Provádí novelizaci vyhlášky č.298/2014 Sb <.>,o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků a spolupracuje
s Ministerstvem financi...

Načteno

edesky.cz/d/5772194

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz