« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výběrové řízení MČ Brno-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení MČ Brno-jih
Statutární město Brno – Úřad městské části Brno-jih
Mariánské náměstí 13,617 00 Brno
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
Vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
„Referent/referentka majetkového odboru ÚMČ Brno-jih“
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s §7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
<br> Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> Platové podmínky: řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění,a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném znění,platová třída 9
<br> Pracovní náplň:
Zajištění správy svěřeného majetku města Brna (nabývání,uchovávání a prodej),návrhy komerčního a obchodního využití majetku obce,evidence majetku svěřeného MČ včetně územních změn <,>
Požadavky:
VŠ vzdělání v oboru geodézie,kartografie,právo,ekonomie nebo SŠ obdobného zaměření
<br> * znalost obecně závazných předpisů souvisejících s vykonávanou činností,zejména zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,Zákon č.256/2013 Sb <.>,Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),příslušná ustanovení z.č.89/2012 Sb,občanský zákoník a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> *  dobrá znalost práce na PC (Word,Excel,Internet)
*  praxe ve veřejné správě,zejména na úseku stavebního řádu,vítána
*  dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
*  samostatnost,flexibilita,ochota dále se vzdělávat
*  občanská a morální bezúhonnost
* řidičské oprávnění skupiny „B“
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru
*  státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
*  dosažení věku 18 let
*  způsobilost k právním úkonům
*  bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely zákona...

Načteno

edesky.cz/d/5772106

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz