« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Stanovení počtu členů volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení počtu členů volební komise
Volbl pwlldem- cu“ republlky konaru n dnech l3.- 14‘ lodn- 2023
summnl mlnlmllnlho poem elnnn oknkavo volebnl konu u
<br>
<br>
<br> Vsomadu sus|ancvenim § 14 mm 1 pism c) zékana 15 27512012 Sb“ a Vo‘bé prszidsnle republlky
<br> a a 2mm nmarym zékomi (xékon n vorbé pmmema rapubliky),Va zném' pczdéASictl mama <,>
<br> unnovu“
<br> pm vomu gramme Ceské mpubhky‘ kanamu ve anach V3 5 14.1adna 2023‘ mmimflw poem Elem]
<br> omkove volebnl kamue mm
<br>
<br> okrlkovt volobnl knmm pro voluml okmk M <.>
<br> v Smku due 1411 2022
<br>
<br> Joanna-sow); V
Harem OBOE Smsku

Načteno

edesky.cz/d/5770835

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz