« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Návrh rozpočtu SORJ na rok 2023 + Návrh střednědobého výhledu na období 2024 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu na období 2024 - 2026
Svazek Obcí Regio
<br> n Jih
<br> Návrh střednědobého roz očtového v'hledu na období r <.>
<br> Předpokládané příjmy /tis Kč/ Třída 2 Pronájmy,služby,úroky z BU 2000 2000 2000 Třída 4 Dotace ze SR,od KU,od obcí 16000 16000 8000 CELKEM 18000 18000 10000
<br> 2024-2026
<br> Předpokládané výdaje /tis.Kč!
<br> Třída 5 Běžné výdaje 4000 4000
<br> Rezerva 1000 1000 Třída 6 Budovy,haly,stavby 13000 13000 Třída 8 Splátka jistiny úvěru 0 0 CELKEM 17000 17000
<br> Dne 15.1 1.2022
<br> * 0 " :!:—"\ l „1 w,';th j:,'"“ ".)“J
<br> som a:
<br> L ________________,__
<br> ZWEÍHĚDMWM h Wwwmamífffzwaa Saruman: Ji /.z_ „8054
<br> ( „'.4: -- |; W '
<br> 801111135: <:.- m named" —— „__ „__- \\0'?Z ' “L\
<br> " * : * - -,<.>,-„ !(va
<br> :" \".' \ " 74,- 71.„6.7.54.<.> -
<br> l 1.<.> \ V v.<.> l
<br> “Jr.\ j íz/zzaq <,>
Návrh rozpočtu SORJ na rok 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023- SVAZEK OBCÍ REGION.IlI-l Rozpočet na rok 2022 Odvětvové třídění RS druhové třídění RS Název Kč Schvalený rozpočet Plnění rozpočtu k 30.9.2022 Oč.plnění rozpočtu k 31.12.2022 Přfr mv lux " * ' !.přiirnv celkem 942 300.00 Kč 944 900.00 Kč 160 723.07 Kč 905 900,00 Kč 2310 Pitná voda 877 900.00 Kč 879 900.00 Kč 160 457.76 Kč 905 600.00 Kč 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0.00 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kc 6310 Příimv : Dodilů na tisku 65 mam Kč 65 000,00 Kč 265.31 Kč 300.00 Kč: 4m Přiiaté transfery celkem 5 016 480,00 Kč 2 391 000.00 Kč 1 317 822.20 Kč 2 513 000.00 Kč.Příjmy celkem 5 959 380,00 Kč 3 335 900.00 Kč 1 478 545,27 Kč 3 418 900,00 Kč Výdaje 23 10 Pitná voda Su: Běžné výdaie 3 502 060.00 Kč 1 015 860.00 Kč 1 139 700.03 Kč 2 720 000.00 Kr.“ 5m Kapitálově výdaje celkem s 278 480,00 Kč 4 531 500.00 Kč 1 199 535.10 ne.1 199 535.10 Kč 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXXXXXXXX Kč XXX XXX.XX Kč 203 085.10 Kč.203 085.10 Kč 3726 Využívání a zneškodňování ostatnich odpadů- Sul Běžné výdaje 0m Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 6310 5100! Běžné výtlak 3 005 000.00 Kč 6 000.00 Kč 3 142.12 Kč 5 000.00 KČ 5310 5m saně výdaie 43 000.00 Kč 45 000.00 Kč 27 691.00 Kč 47 000.00 Kč 5399 5x1! Běžné Wii! 50 000.00 Kč 100 000.00 Kč 18 345.00 Kč 50 000.00 Kč Výdaie celkem | 11 878 540,00 Kč 5 848 360,00 Kč 2 388 413,25 Kč 4 021 535,10 Kč Saldo P-V běžného roku -5 919 160,00 Kč -2 512 450,00 Kč 609 867,98 Kč -602 635,10 Kč Financování 8115 měny krátkodobého frnancování 5 91! 150,00 Kč 2 512 450,00 Kč 909 867.98 Kč 602 535.10 Kč 8124 splátka íistinv 0.00 Kč -296 000,00 Kč -296 003,00 Kč -296 000.00 Kč
<br> Zpracováno k 15 1.1.2022
<br> Z““elnémna elektro-mama— an ff.ff.„mag,Seina—.: !.rz.<.> a,uz <,>
<br> Sonim?
<br> 4
<br>.<.> ;ižíítič'i'čí
<br> ff.77.<.> c (na <.>
<br> 37.72.2022

Načteno

edesky.cz/d/5770477

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz