« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Pozvánka na ZO dne 25.11.2022 na Vratkově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZO dne 25.11.2022 na Vratkově
Nechvalice 62,za 01 Sedlčany,IČ: 00242829.DIČ: (20mm,tel: 318 851 051 <,>
<br> * mobil: 602 840 277.e—mil: www.obecnechvalicea
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice,které se koná v pátek 25.11.2022 od 19.00 h \rKDVmem
<br> Program: Zahájení.Rozpočet na rok 2023.OZV,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 2023.KPÚ— žádost o schválení priorit realizace polních cest ve 2 katastrech obce— Chválov a Mokřany u Nechvalic.Povodňová komise Obce Nechvalice.Pasport veřejného osvětlení.Žádost o udělení výjimky z počtu dětí MŠ Nechvalice na školní rok 2022/2023.Žádost o udělení výjimky z počtu aku na třídu v ZŠ Nechvalice 10.Navýšení ceny vodného a stočného v obecních vodovodech od 1.1.2023.11.Darovací smlouva na provoz pojízdné prodejny— pan Plavec Horčápsko.12.Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.- 13.Kontrolní výbor.14.Finanční výbor.15.Různé.- Rozpočtové opatření č.7/2022 a č.8/2022.- lnfornnce o konání voleb prezidenta ČR.- Příkaz k provedení inventarizace a XXX XXXX a proškolení inventarimčni komise.- Nájemné nebytových prostor obee Nechvalice — KD,kadeřnictví,pohostinství.16.Diskuse.17.Závěr <.>
<br> SA.-“PN:"
<br> ovsa
<br> V Nechvalicich dne 16.11.2022
<br> OBEC NECHVALICE.NECHVALI E62 26401 s LČANY IČ:00242829.C: czommoo
<br> Vyvěšeno: 16.1 1.2022
<br> Sejmuto: 25.11.2022

Načteno

edesky.cz/d/5770201

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz