« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Výběrové řízení na účetní MČ Jehnice 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na účetní MČ Jehnice 2
Podklady dle 5 4 zákona c.312/2002 Sb.zákona o úřednících samosprávných celků <.>
<br>.statní občanství České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,<.> dosažení věku l8let
<br>.způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
<br>.ovládání jednacího jazyka <,>
<br> Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami předejte v uzavřené obálce s názvem: „ Účetní“ V úředních dnech pondělí od 8.00 XXX do XX hod a středa od XX XXX do XX hod na níže uvedené adrese nebo zašlete neipozděii do 5.12.2022 (včetně) na níže uvedenou adresu.Uvedeným dnem musí být přihláška doručena <.>
<br> Adresa pro doručení: Úřad městské části vBrno — Jehnice,nám.3.května 5,PSČ 621 00 Brno — Jehnice,k rukám Mgr.XXXXXXXXX XXXX — starosty MC Brno — Jehnice
<br> Pozn.: Všechny nevyžádané osobní materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány.Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit <.>
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXX,V.r <.>,starosta MČ Brno — Jehnice

Načteno

edesky.cz/d/5769971

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz